Apr 6, 2022

Conferința „MODELUL DE PIAȚĂ ÎN DOMENIUL ENERGIEI ELECTRICE:  FUNCŢIONALITATE ȘI POSIBILE AMENDAMENTE”

Conferința „Modelul de piață în domeniul energiei electrice: funcţionalitate și posibile amendamente” este un eveniment organizat de Comitetul Național Român împreună cu Electrica Furnizare SA în scopul realizării unei analize corecte a piețelor de energie electrică, dar și în vederea stabilirii unor direcții și măsuri pe termen scurt, mediu și lung de îmbunătățire a actualei situații.Totodată se dorește identificarea de soluţii pentru creşterea funcţionalităţii pieţelor de energie electrică în condiţiile unei complexități sporite a sistemului energetic, a interconectării pieţelor de energie electrică, a influenţei acţiunilor externe.

La conferință au participat reprezentanți ai autorităților din Ministerul Energiei, precum și ai ANRE-ului, operatori din sectorul energetic: CEZ, ENEL, ELECTRICA și TRANSELECTRICA, asociații profesionale: HENRO, CNR-CME, IRE, AFEER, RWEA, dar si reprezentanți din mediul academic, respectiv UPB.

PARTENERI EVENIMENT: HENRO – Asociația Producătorilor de Energie Electrică, AFEER, ACUE, IRE

SUBIECTE DE INTERES DEZBĂTUTE ÎN PANEL
• Integrarea pe piaţă a soluţiilor de flexibilizare si cresterea sigurantei alimentarii cu en el.;
• Integrarea în piaţa de energie electrică a surselor active descentralizate;
• Promovarea prin instrumente de piaţă a sistemelor de stocare a energiei electrice şi a soluţiilor
de utilizare inteligentă a energiei;
• Suportabilitatea prețurilor versus emisiile de gaze cu efect de seră – o nouă abordare?
• Posibile ameliorări ale modelului de piață pe termen scuirt, mediu și lung.
• Instrumente pentru prognoza preţurilor la energia electrică;
• Soluţii privind promovarea tehnologiilor cu utilizare de hidrogen.

Dna. Silvia Vlăsceanua reprezentat în panelul de discuții, Asociația Producătorilor de Energie Electrică  HENRO în calitate de director executiv, dar și din calitate de expert în energie. Aceasta este de părere că energia nucleară și reactoarele mici modulare (SMR) reprezintă o posibilitate de a crește capacitatea de producție. Acestea ar contribui și ar ajuta Sistemului Energetic Național (SEN) din toate punctele de vedere: flexibilizare, adecvanță etc.

“Producția distribuită este viitorul! Producția distribuită să referă la a apropia cât mai mult producerea de locul de consum, aspect care ar aduce beneficii întregului sistem. Ar reduce CPT-ul, energia nu s-ar mai transporta pe distanțe mari. Nu putem schimba arhitectura sistemului electroenergetic, ce-i drept. Nu putem să reconstruim sistemul, dar trebuie să contribuim cu toții la funționarea în siguranță a acestui sistem. ”

Directorul HENRO insistă pe ideea de unitate și colaborare, consideră că sistemul trebuie privit ca un tot unitar.

Vă invităm să urmăriți conferința în integralitate aici:

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.