Nov 24, 2022

CSAT a stabilit, Ministerul Energiei a finalizat proiectul de OUG: Hidroelectrica va putea finaliza nouă amenajări hidrotehnice și un parc fotovoltaic, considerate proiecte de interes public major | InvesTenergy

Se adaugă astfel, producției anuale românești aproape 2 TWh/an energie verde regenerabilă Hidroelectrica va putea finaliza nouă amenajări hidrotehnice și un parc fotovoltaic, considerate proiecte de interes public major.

Ministerul Energiei a publicat proiectul de Ordonanţă de urgență pentru stabilirea unor măsuri privind obiectivele de investiții pentru realizarea de amenajări hidroenergetice în curs de execuție precum și a altor proiecte de interes public major care utilizează energie regenerabila.

În anexa la proiectul de OUG se prezintă proiectele de investiții:

  • AHE a râului Jiu pe sectorul Livezeni – Bumbesti
  • AHE a râului Olt defileu pe sectorul Cornetu – Avrig
  • AHE Pascani pe râul Siret AHE Rastolnita
  • AHE Surduc Siriu AHE a râului Siret pe sectorul Cosmești – Movileni
  • Complex Hidrotehnic și Energetic Cerna Motru Tismana, Etapa a – II-a
  • AHE a râului Olt pe sectorul Izbiceni – Dunăre. CHE Islaz
  • AHE Cerna Belareca Valorificarea potențialului energetic solar din zona Sadova-Dăbuleni, Dolj – UAT Sadova.

Consiliul Suprem de Apărare a Țării a stabilit prioritatea în raport de situația de criza energetică actuală a proiectelor de investiții ale Hidroelectrica aflate în diferite stadii de realizare, prin îmbunătățirea rezilienței energetice a României. CSAT a emis, în data de 25.10.2022, Hotărârea nr. 169 privind îmbunătățirea rezilienței energetice a României pentru asigurarea securității în domeniu prin adaptarea operativă și dezvoltarea de noi capacități de producție energetice, în contextul războiului din Ucraina și a dispus adoptarea măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a acesteia. Între direcțiile de acțiune identificate în materialul emis de CSAT, la dezvoltarea de noi capacități de producție a energiei electrice, lit. B – REPowerEU, au fost identificate proiectele de investiții ale Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A. (SPEEH S.A.) necesare pentru asigurarea rezilienței energetice. Se adaugă astfel, producției anuale românești aproape 2 TWh/an energie verde regenerabila, ceea ce conduce la atingerea dezideratului actual al independentei energetice în condițiile respectării și protejării mediului, se precizeză în actul normativ.

Promovarea acestui proiect de act normativ se realizează în contextul Planului REPowerEU, având ca scop asigurarea independenței Europei față de importurile de combustibili fosili din Rusia, cu mult înainte de orizontul de timp 2030. Ca tehnologie ecologică dovedită, hidroenergia reprezinta acea sursa de energie fiabilă și flexibilă care poate contribui la creșterea accelerată a ponderii energiilor regenerabile in mixul energetic national. Prin stocarea energiei eoliene și solare în bateriile (rezervoarele) de apă hidroenergetice, care urmează să fie eliberate la cerere, se poate asigura un echilibru sistemului energetic și poate reprezenta solutia la dependența de combustibilii fosili. Hidroenergia este accesibilă: are costuri reduse de operare, poate genera energie electrică 365 de zile pe an, iar producția poate fi intensificată în cel mai scurt timp, se prezintă în nota de fundamentare a proiectului de OUG. Proiectul de act normativ este supus avizului Transelectrica și ANRE. Se va solicita un punct de vedere de la Ministerul Afacerilor Externe.

Sursa: InvesTenergy 

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.