Sep 7, 2022

Cum va funcționa mecanismul de reducere a consumului de energie electrică în Uniunea Europeană – proiect

Propunerile Comisiei Europene vizează o reducere a consumului de energie electrică al fiecărei țări, care pare a fi obligatorie mai ales în orele de vârf de consum. Consumatorii care își reduc consumul benevol ar trebui compensați.

Fiecare stat membru al Uniunii Europene “se va strădui” să scadă consumul lunar net de energie electrică cu cel puțin 10% comparativ cu aceeași lună a perioadei de referință, potrivit draftului de regulament pe energie al Conisiei Europene.

Nu se specifică foarte clar care este referința, luna corespunzătoare a anului precedent sau o medie lunară a mai multor ani din trecut.

În plus, “pentru fiecare lună, fiecare stat membru identifică în avans un număr de ore de vârf de consum corespunzător unui minimum de 10% și maximum de 15% din toate orele lunii”. “Fiecare stat membru își reduce consumul net de energie electrică în timpul acestor vârfuri orare. Reducerea realizată în orele de vârf selectate ar trebui să ajungă, în medie, la 5% și trebuie exprimată în MWh”, se mai arată în draftul de regulament.

Reducerea va fi diferența dintre consumul net de energie electrică pentru orele de vârf identificate și consumul de referință anterior. Acest consum de referință pentru un anumit interval orar se calculează ca o medie a consumului din trecut pentru această oră din aceeași săptămână și aceeași lună , luând în calcul și efectul termperaturii, mai arată proiectul. La fel, nu este specificată perioada din trecut pentru care se face media.

Această reducere se aplică doar statelor membre sau zonelor de ofertare de pe teritoriul lor unde prețul mediu angro al energiei electrice depășește 200 de euro/MWh timp de două luni consecutive.

Statele membre sunt libere să aleagă măsurile proprii pentru reducerea consumului net de energie electrică în conformitate cu cele de mai sus. Măsurile vor fi clar definite, transparente, proporționale, nediscriminatorii și verificabile. Măsurile trebuie, în special:

(a) să fie bazate pe reguli de piață, acolo unde este posibil, cu compensare (pentru consumator – n.red) stabilită printr-un proces competitiv deschis;

(b) să nu denatureze în mod nejustificat concurența sau buna funcționare a pieței interne de electricitate.

(c) să nu se limiteze în mod nejustificat la anumiți consumatori sau grupuri de consumatori Măsurile ar trebui de exemplu, să fie adresate tuturor tipurilor de consumatori capabile să răspundă cererii de reducere  solicitate;

(d) să se asigure că reducerea cererii nu ar trebui să fie declanșată în perioadele în care costul net de declanșare a unei reduceri a cererii ar fi pozitiv (adică atunci când costul plății pentru cel care își reduce consumul depășește economiile de care pot benefica consumatorii prin prețurile mici la energie electrică din perioada de reducere a cererii)

(e) să implice publicarea transparentă a condițiilor pentru declanșarea unei solicităti de reducere a consumului la cerere

(f) să asigure că orice reducere compensate a cererii este „suplimentară”. Reducerile de cerere care oricum ar fi avut loc, de exemplu în actualul context cu prețuri la energie la nivelul maxim istoric, nu trebuie compensate.

Sursa: E-nergia

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.