Oct 1, 2022

Cuplarea unică a piețelor intrazilnice – SIDC: Extinderea produselor de 15 minute către Bulgaria | InvesTenergy

Operatorii Pieței de Energie Electrică Desemnați (OPEED) și Operatorii de Transport și de Sistem (OTS) implicați în Cuplarea unică a piețelor intrazilnice (SIDC – cunoscută anterior ca XBID) anunță că produsele intrazilnice de 15 minute vor fi disponibile pentru tranzacționare transfrontalieră pe granița România-Bulgaria începând cu 1 octombrie 2022 (zi de livrare).

Finalizarea acestei etape în direcția unei mai bune integrări în piață a surselor regenerabile vine la 3 ani după ce Bulgaria și România s-au alăturat SIDC ca parte a celui de-al doilea val de integrare și după introducerea produselor intrazilnice de 15 minute în România în luna februarie 2021, potrivit unui comunicat al OPCOM.

Introducerea produselor transfrontaliere cu granularitate mai mică pentru tranzacționarea continuă pe această interconexiune va oferi participanților la piața din Bulgaria acces la lichiditatea existentă pentru produsele de 15 minute, permițându-le să își ajusteze mai bine pozițiile comerciale pe această piață. Astfel, va fi posibil ca o ofertă pentru un produs de 15 minute să fie corelată cu o altă ofertă pentru un produs de 15 minute pe piețele intrazilnice deja cuplate prin acest produs din Austria, Germania, Olanda, Belgia, Ungaria, România și Slovenia, se prezintă în comunicat.

În prezent, SIDC cuplează piețele intrazilnice continue din 23 de țări: Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Ungaria, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Spania și Suedia. Soluția SIDC este bazată pe un sistem IT comun cu un registru unic de ordine (SOB), un modul de management al capacităților (CMM) și un modul de transfer transfrontalier (SM). Aceasta permite ca ordinele introduse de participanții la piață pentru corelarea continuă într-o zonă de ofertare să fie corelate cu ordine introduse similar de participanții la piață în orice altă zonă de ofertare din cadrul proiectului, atât timp cât capacitatea de transport este disponibilă.

Soluția intrazilnică permite atât alocarea explicită pe granițele Croația/Slovenia și Franța/Germania (asa cum a fost solicitat de către autoritățile de reglementare respective) cât și tranzacționarea continuă implicită. Aceasta este în concordanță cu modelul țintă al UE pentru o piață intrazilnică integrată. Cuplarea intrazilnică la nivel european este o componentă esențială pentru finalizarea pieței interne europene de energie. Odată cu creșterea cotei producției intermitente în mixul energetic european, conectarea piețelor intrazilnice prin tranzacționarea transfrontalieră este un instrument din ce în ce mai important pentru ca actorii pieței să își mențină pozițiile echilibrate. Scopul inițiativei SIDC este de a crește eficiența globală a tranzacționării pe orizontul de timp intrazilnic.

Sursa: InvesTenergy 

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.