Jul 26, 2023

Directiva privind eficiența energetică, adoptată. Consumul final de energie la nivelul UE va fi redus cu 11,7% în 2030 | InvesTenergy

Consiliul European a adoptat noi norme vizând reducerea consumului final de energie la nivelul UE cu 11,7% în 2030. Statele membre vor beneficia de flexibilitate în atingerea obiectivului.

Acestea vor asigura în mod colectiv o reducere a consumului final de energie cu cel puțin 11,7% în 2030, comparativ cu previziunile privind consumul de energie pentru 2030 efectuate în 2020. Aceasta înseamnă o limită superioară a consumului final de energie al UE de 763 de milioane de tone echivalent petrol și de 993 de milioane de tone echivalent petrol pentru consumul primar, se prezintă într-un comunicat al Consiliului.

Limita de consum pentru consumul final va fi obligatorie pentru statele membre în mod colectiv, în timp ce obiectivul privind consumul de energie primară va fi orientativ.

Consumul final de energie reprezintă energia consumată de utilizatorii finali, în timp ce consumul de energie primară include, de asemenea, cuantumul utilizat pentru producerea și furnizarea de energie.

Toate statele membre vor contribui la atingerea obiectivului general al UE. Acestea vor stabili contribuții și traiectorii naționale orientative în vederea atingerii obiectivului în planurile lor naționale integrate privind energia și clima (PNEC). Proiectele de PNEC actualizate trebuiau depuse în iunie 2023, iar planurile finale vor trebui depuse în 2024.

Formula pentru calcularea contribuțiilor naționale în vederea atingerii obiectivului (definită în anexa I la propunere) va fi orientativă, cu posibilitatea de a se abate de la aceasta cu 2,5%.

Formula se bazează, printre altele, pe intensitatea energetică, pe PIB-ul pe cap de locuitor, pe dezvoltarea surselor regenerabile de energie și pe potențialul de economisire a energiei.

Economii de energie

Obiectivul anual privind economiile de energie pentru consumul final de energie va crește treptat din 2024 până în 2030. Statele membre vor asigura noi economii anuale de 1,49% din consumul final de energie, în medie, în această perioadă, ajungând treptat la 1,9% la 31 decembrie 2030.

Statele membre pot include, în calcularea obiectivului, economiile de energie realizate prin măsuri de politică în temeiul Directivei actuale și al celei revizuite privind performanța energetică a clădirilor, măsurile care decurg din sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii (pentru instalații, clădiri și transporturi) și măsurile de urgență în domeniul energiei.

Rolul de lider prin puterea exemplului al sectorului public

Noile norme instituie o obligație specifică pentru sectorul public de a realiza o reducere anuală a consumului de energie de 1,9%, care poate exclude transportul public și forțele armate. În plus, statelor membre li se impune să renoveze anual cel puțin 3% din suprafața totală a clădirilor deținute de organele administrației publice.

Directiva a fost adoptată formal. În prezent, textul va fi publicat în Jurnalul Oficial al UE și va intra în vigoare 20 de zile mai târziu.

Sursa:  InvesTenergy 

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.