Sep 27, 2022

Dreptul legal la informare trebuie respectat. ANRE îndeamnă românii să ceară furnizorilor explicaţii clare cu privire la facturile de energie electrică și gaze naturale | InvesTenergy

Facturile la energie electrică și gaze naturale dau, în continuare, mari bătăi de cap consumatorilor. Chiar dacă conțin foarte multe informații, acestea  trebuie să fie simple și ușor de citit, să fie pe înțelesul tuturor. Furnizorii au obligația legală să explice informațiile prevăzute în factură și să se asigure că clienții finali sunt cât mai bine informați.

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE îndeamnă românii să ceară furnizorilor explicaţii clare cu privire la valoarea facturilor: La cerere, clienții finali vor primi o explicație clară și ușor de înțeles a modului de calculare a facturii.

Clienţii finali care au neclarităţi privind facturarea energiei electrice şi a gazelor naturale trebuie să se adreseze furnizorului care a emis factura pentru clarificări, acesta având obligaţia transmiterii unei explicaţii a modului în care este calculată valoarea facturii, în special în cazul în care aceasta nu este bazată pe consumul real, precizează ANRE.

În măsura în care apreciază că prin răspunsul formulat nu au fost aduse clarificările necesare, clientul final are posibilitatea să se adreseze ANRE sau altor instituţii care au atribuţii în acest sens, chiar şi instanţei de judecată. Consumatorii pot apela call-centerul ANRE la numărul 0374554265 (telefon cu tarif normal în rețeaua Orange, apelabil din toate rețelele) și la numărul 0219782 (telefon cu tarif normal în rețeaua Telekom, apelabil din toate rețelele).

Națională de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE a elaborat, în urmă cu 6 ani, un model unic, explicativ, al facturii de energie, asigurându-se că aceasta este pe înțelesul tuturor. Facturile şi ofertele furnizorilor de energie au fost simplificate, astfel încât consumatorul să fie informat în mod real şi clar asupra preţului final pentru a putea alege oferta cea mai bună, susține ANRE. Astfel, furnizorul de energie electrică are obligația să emită facturi care să cuprindă informații concrete, clare, transparente, complete, lizibile și ușor de înțeles, care să permită clienților finali să își ajusteze consumul și să compare ofertele de furnizare de energie electrică.

Clienții finali au dreptul să primească, gratuit, facturile și informațiile de facturare. De asemenea, furnizorii sunt  obligați să înfiinţeze puncte unice de contact, care să asigure clienţilor finali modalităţi adecvate de informare cu privire la drepturile acestora, la legislaţia în vigoare, la căile de soluţionare a litigiilor în cazul unor cereri, plângeri, sesizări, reclamaţii sau contestaţii. Este știut faptul că preţul energiei în sine într-o factură reprezintă mai puţin de o treime din totalul costurilor suportate de populaţie, restul sunt tarife de distribuţie și transport – cea mai mare pondere ( circa jumătate din costuri), contribuție cogenerare, certificate verzi, servicii de sistem, accize, taxe. Se poate vedea, dintr-o analiză simplistă a facturii de energie, care sunt factorii de creștere a facturilor la electricitate a românilor!

Principalele informații care se regăsesc pe o factură de energie electrică:

 •  detalii de contact pentru furnizor
 • detaliile bancare pentru plata facturii
 • valoarea totală de plată cu TVA și perioada de facturare. Cu minus este trecută suma care se acordă prin schema de sprijin privind compensarea și plafonarea
 • informații despre soldurile anterioare (valoarea facturii/facturilor neachitate)
 • perioada de facturare: intervalul de timp pentru consumul de energie
 • data emiterii facturii; data scadentă ( ultima zi de plată fără penalități)
 • cantitatea de energie consumată care a fost facturată și tipul de factură – de regularizare; de estimare ( cuprinde energia calculată pe baza istoricului de consum), de regularizare (cuprinde diferența între consumurile estimate și consumul real, înregistrat de contor), mixtă (regularizare plus estimare)
 • soldul total, adică valoarea de plată curentă (poate include și restanțe)
 • intervalul de transmitere a indexului contorului pe locul de consum
 • informații despre compontele de preț: cantitatea de energie electrică facturată (energie activă), costul cu serviciile de transport, servicii de sistem și de distribuție (servicii reglementate de către ANRE); costul cu  certificatele verzi ; contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență; acciza și TVA.

Se pregătește o nouă factură de energie și gaze naturale “ușor de înțeles de către consumatorul mediu”

Conform unei prevederi din legea de aprobare a OUG 27/2022, privind măsurile de plafonare a prețurilor la gaze și energie până la 31 martie 2022, ANRE și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor  vor stabili, prin ordin comun, un formular unitar de facturare a energiei electrice și a gazelor naturale. Acesta trebuie să fie ușor de înțeles de către consumatorul mediu și să cuprindă informații relevante pentru acesta cu privire la depășirea consumului estimat în mod distinct pe facturi, astfel încât consumatorii să poată fi în cunoștință de cauză față de toate elementele de facturare într-un mod clar și précis, potrivit legii.

Recomandări pentru consumatori:

 • Verificați dacă prețul componentei de energie activă facturat este conform ofertei acceptate și a contractului încheiat cu furnizorul
 • Transmiteți lunar indexul pentru a plăti cât consumați
 • Verificați  dacă facturarea s-a efectuat potrivit indexului transmis
 • Verificați tipul de consum de pe factură  – estimat sau de regularizare
 • Solicitați detalii și clarificări furnizorului dacă considerați că valoarea facturii nu reflectă consumul real
 • Furnizorul este obligat să răspundă în max 15 zile lucrătoare
 • Atenție la termenul scadent pentru plata facturii
 • Nu ignorați notificările transmise de furnizor privind modificarea condițiilor contractuale, în special modificarea prețurilor/tarifelor.

Sursa: InvesTenergy

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.