Jan 31, 2023

ECA: Piaţa europeană de electricitate este insuficient integrată, preţurile sunt prea mari

În pofida previziunilor ambiţioase şi a anumitor eforturi, Uniunea Europeană nu a înregistrat decât progrese lente către obiectivul său de conectare a pieţelor energiei electrice pentru a asigura accesul cetăţenilor şi al întreprinderilor la energie ieftină, se arată într-un raport al Curţii de Conturi Europene, potrivit Agerpres.

“În pofida ambiţiei necesare şi salutare afişate de UE, pieţele energiei electrice din Europa tot nu sunt integrate pe cât ar fi posibil. Având în vedere actuala criză energetică şi a costului vieţii cu care se confruntă cetăţenii UE, a devenit chiar şi mai urgent pentru UE să îşi finalizeze piaţa internă a energiei electrice”, a declarat Mihails Kozlovs, membrul Curţii care a condus acest audit.

Potrivit ECA, deşi au existat unele realizări majore, progresul în cuplarea tuturor pieţelor naţionale ale energiei electrice a fost lent între 2015 şi 2021 şi neuniform de la o regiune a UE la alta şi de la un segment al pieţei la altul. Niciuna dintre orientările UE, deşi cu caracter obligatoriu, nu fusese pusă în aplicare pe deplin în statele membre şi, de asemenea, nu se înregistrase niciun progres substanţial în creşterea capacităţii de transport transfrontalier.

Auditorii consideră că întârzierile au fost cauzate de alegerea Comisiei de a pune în aplicare orientările privind reţeaua prin termeni şi condiţii sau metodologii, ceea ce însemna că aprobarea acestora ţinea de responsabilitatea autorităţilor naţionale de reglementare şi a ACER. Această alegere a complicat excesiv şi a întârziat armonizarea normelor privind comerţul transfrontalier.

Auditorii subliniază că, în evaluarea impactului pe care a realizat-o, Comisia nu a analizat în mod suficient impacturile modului în care a gândit piaţa şi ale deciziilor sale în materie de guvernanţă. Monitorizarea uniformităţii punerii în aplicare de către statele membre a normelor a fost încredinţată în cea mai mare parte ACER. Auditorii au constatat însă că monitorizarea şi raportarea asigurate de ACER nu erau suficiente, în special din cauza insuficienţei datelor, a resurselor limitate şi a coordonării deficitare cu Comisia.

Auditorii avertizează că producătorii, furnizorii şi brokerii de energie electrică pot toţi exploata lacune sau că statele membre pot intra în competiţie pentru a oferi participanţilor la piaţă cel mai permisiv mediu din punctul de vedere al sancţiunilor şi al asigurării respectării legii. În acelaşi timp, ACER nu are competenţa de a asigura faptul că statele membră aplică normele în mod uniform.

UE şi statele membre sunt responsabile împreună de politica energetică. Comerţul transfrontalier cu energie electrică ar trebui să permită accesul întreprinderilor şi al cetăţenilor la cea mai ieftină energie disponibilă. Auditorii au evaluat în ce măsură abordarea Comisiei în materie de reglementare şi supravegherea pieţei de către ACER au contribuit la obiectivul unei pieţei interne a energiei electrice care să funcţioneze corespunzător. Auditul a acoperit perioada cuprinsă între 2015 şi sfârşitul anului 2021, aplecându-se în principal asupra pieţelor angro de energie electrică.

Sursa: Financial Intelligence

 

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.