Dec 12, 2022

Electrica a intrat în acționariatul CCP.RO, în urma subscrierii a 8% din capitalul social | InvesTenergy

  • Interes strategic din partea Electrica pentru dezvoltarea pieței derivativelor pe piața de energie în vederea gestionării riscului de creștere a prețului energiei electrice pentru segmentul de furnizare, cu posibilitate de interes ulterior și pentru segmentul de distribuție, în vederea limitării creșterii prețului energiei electrice pentru acoperirea CPT

Electrica a informat că, în urma aprobarii Consiliului de Administratie, a transmis Oferta angajanta privind subscrierea a 700.000 actiuni in cadrul CCP.RO BUCHAREST S.A. (Contrapartea Centrala sau CCP.RO), cu o valoare nominala de 10 lei/actiune, iar in data de 8 decembrie 2022 s-a realizat subscrierea efectiva in valoare de 7 milioane lei, astfel ca, in urma subscrierii, Electrica va detine 8,06% din capitalul social al CCP.RO, care va indeplini rolul de contraparte centrala pentru tranzactiile incheiate pe pietele deservite, respectiv pe pietele de instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, administrate de catre Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si pe pietele organizate pentru tranzactionarea energiei electrice administrate in cadrul Operatorului Pietei de Energie Electrica si de Gaze Naturale OPCOM (OPCOM) (actionar semnificativ al CP.RO, cu o participatie de 19,06%), se precizează în informarea companiei.

Contrapartea centrala este o infrastructura financiara centrala care se interpune intre partile unei tranzactii, devenind cumparator pentru fiecare vanzator, respectiv vanzator pentru fiecare cumparator, garantand finalizarea decontarii tranzactiei prin aplicarea de mecanisme specifice pentru administrarea riscului.

Obiectivul principal este cresterea lichiditatii pe piata de capital locala, prin lansarea unei piete a derivatelor pe actiuni si indici care sa potenteze si piata spot. In prima etapa, CCP.RO isi propune sa lanseze contracte futures cu activ suport pe actiuni si indici de actiuni – cu decontare in numerar, contracte futures cu activ support pe energie electrica – cu decontare in numerar si optiune de livrare fizica, precum si contracte forward pentru energia electrica. Lansarea derivativelor pe piata de energie va permite o gestionare mai buna a riscurilor de piata pentru toti participantii.

Electrica isi manifesta interesul strategic pentru dezvoltarea pietei derivativelor pe piata de energie in vederea gestionarii riscului de crestere a pretului energiei electrice pentru segmentul de furnizare, cu posibilitate de interes ulterior si pentru segmentul de distributie, in vederea limitarii cresterii pretului energiei electrice pentru acoperirea CPT (consum propriu tehnologic).

Prin intrarea in actionariatul CPP.RO cu o participatie de 8,06%, Electrica isi propune sa fie un membru activ in definirea strategiei si directiei companiei, respectiv in setarea guvernantei corporative, metodologiilor si a politicilor corespunzatoare de management al riscurilor, contibuind astfel la dezvoltarea pietei, la stabilitatea sistemului financiar si la reducerea riscurilor de credit si contrapartida in piata de energie, se specifca in comunicat.

Sursa: InvesTenergy 

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.