Eliminarea declaraţiei pentru locul de consum nu elimină aplicabilitatea plafonării preţului la energie electrică pentru un singur loc de consum pentru intervalul 16 decembrie 2022 – 31 decembrie 2022, creând un blocaj în procesul de facturare pentru luna decembrie 2022 şi astfel din nou întârzierea facturilor, dar mai ales, aducând pentru unii consumatori facturi mai mari pentru această perioadă. Conform declaraţiilor oficialităţilor români din urmă cu câteva zile “nici o lege nu se aplică retroactiv”, aspect întărit de poziţa Curţii Constituţionale care arată că este neconstituţională retroactivitatea oricărei legi. Astfel, OUG 192/28 decembrie 2022 care a eliminat declaraţia pe proprie răspundere pentru cei care au mai multe locuri de consum intră în vigoare de la 1 ianuarie 2023 de când poate să şi producă efecte – adică nu sunt necesare declaraţii pentru mai multe locuri de consum şi plafonarea se aplică indiferent de numărul locurilor de consum. Până la acel moment rămânând în vigoare legile aşa cum au fost scrise ele, respectiv în perioada 16 decembrie – 31 decembrie 2022, respectiv se aplică plafonarea preţului la un singur loc de consum, pentru celelalte locuri de consum clientul nu beneficază, conform legislaţiei în vigoare pentru aceasta perioadă (Legea 357/2022), de preţ plafonat.

Legea plafonării preţului la energie (Legea 357/2022) care produce efecte din 16 decembrie 2022, stabileşte la art 1, alin 10 “În cazul clienţilor casnici, preţul final facturat prevăzut la alin. (1) lit. a) şi b) se aplică doar la locurile de consum de domiciliu/reşedinţă ale clienţilor finali.”, respectiv clienţii nu pot beneficia de preţ plafonat la energie electrică decât pentru un loc de consum. Acest articol a fost eliminat de noua OUG care se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2023, dar pentru perioada 16 – 31 decembrie 2022, Legea 357/2022 a produs efect şi trebuie să fie aplicată, respectiv urmează să se acorde preţ plafonat doar pentru un singur loc de consum, în această perioadă şi să se aplice un alt preţ la acest interval.

Aceeaşi lege la art 1, alin 1, lit a) din Legea 357/2022 spune că beneficază de preţ maxim plafonat de “0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul realizat în perioada 1 septembrie 2022-31 decembrie 2022 de către clienţii casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 este cuprins între 0 şi 100 kWh inclusiv […]”, respectiv luând în considerare că legea se aplică începând cu data de 16 decembrie 2022 (la 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial a Legii 357/2022 de pe data de 13 decembrie 2022), din acea dată beneficiază de preţ plafonat doar cei care au un sigur loc de consum. Având în vedere că OUG 192 de modificare a legii 357/2022, care suspendă această restricţie de a acorda preţ plafonat la un singur loc de consum se aplică doar din data de 1 ianuarie 2023, înseamnă că în perioada 16 – 31 decembrie 2022, toţi consumatorii de energie electrică care au mai mult decât un loc de consum trebuie să achite un alt preţ decât preţul plafonat la al doilea, al treilea etc., loc de consum şi trebuie să se determine, pe lângă complexitatea stabilirii cantităţii consummate de fiecare client care se încadrează în această situaţie (perioada 1-15 decembrie 2022, perioada 16 – 31 decembrie 2022) şi stabilirea preţului la care trebuie să achite energia consumată în perioada 16 decembrie – 31 decembrie 2022.

Consumatorii care au mai mult de un loc de consum şi au consumat în anul 2021 în medie sub 100 kWh/lună.

Conform art 1, alin 1, litera g) din Legea 357/2022, preţul maxim de “1,3 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumatorii casnici şi noncasnici care nu sunt prevăzuţi la lit. a)-e)”, nu se poate aplica clienţilor care se încadrează la art. 1, alin. 1, lit. a). din Legea 357/2022, respectiv dacă clientul a avut un consum mediu sub 100 kWh în anul 2021. Dar acest client nu poate beneficia nici de preţul de 0.68 lei/kWh cu TVA inclus, la un al doilea, al treilea etc. loc de consum.

Astfel, un consumator cu două locuri de consum care a avut la ambele un consum mediu sub 100 kWh în anul 2021, în perioada 16 – 31 decembrie 2022, nu mai poate beneficia de un preţ plafonat de 0,68 lei/kWh cu TVA inclus, la ambele locuri, poate beneficia doar la locul de consum unde are domiciliul (acceptând precizările ANRE). În acelaşi timp nu poate beneficia la al doilea loc de consum nici de preţul plafonat de 1,3 lei/kWh deoarece se încadrează la un consum sub 100 kWh. Apreciem că dacă nu se poate aplica nici un fel de preţ plafonat, se aplică la celelalte locuri de consum decât cel de domiciliu, preţul din contract (adică preţuri între 2 – 5 lei/kWh cu TVA inclus).

Consumatorii care au mai mult de un loc de consum şi au consumat în anul 2021 în medie între 100 – 300 kWh/lună şi au un consum maxim lunar de 255 kWh.

Un client care are un al doilea loc de consum şi a consumat în anul 2021 în medie între 100 – 300 kWh/lună, cu consum maxim lunar current de 255 kWh/lună, nu poate beneficia de preţul de 0.8 lei/kWh cu TVA inclus, pentru al doilea loc de consum în intervalul 16 – 31 decembrie 2022.

Dar, conform art 1, alin 1, litera g) din Legea 357/2022 preţul maxim de “1,3 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumatorii casnici şi noncasnici care nu sunt prevăzuţi la lit. a)-e)”, nu se poate aplica clienţilor care se încadrează la art. 1, alin. 1, lit. b). din Legea 357/2022, respectiv dacă clientul a avut un consum mediu între 100 – 300 kWh/lună în anul 2021, cu consum maxim lunar de 255 kWh/lună.

Astfel, un consummator cu două locuri de consum care a avut la ambele un consum mediu în anul 2021 între 100 – 300 kWh/lună, cu consum maxim lunar de 255 kWh/lună, nu mai poate beneficia pentru perioada 16 – 31 decembrie 2022, de un preţ plafonat de 0,68 lei/kWh cu TVA inclus, la ambele locuri, poate beneficia doar la locul de consum unde are domiciliul (acceptând precizările ANRE). În acelaşi timp nu poate beneficia la al doilea loc de consum nici de preţul plafonat de 1,3 lei/kWh deoarece se încadrează la un consum în anul 2021 între 100 – 300 kWh/lună, cu consum maxim lunar de 255 kWh/lună. Apreciem că dacă nu se poate aplica nici un fel de preţ plafonat, se aplică la celelalte locuri de consum (altele decât locul de domiciliu), preţul din contract (adică preţuri între 2 – 5 lei/kWh cu TVA inclus).

Consumatorii care au mai mult de un loc de consum şi au consumat în anul 2021 în medie între 100 – 300 kWh/lună şi are un consum lunar peste 255 kWh.

Un client care are un al doilea loc de consum şi a consumat în anul 2021 în medie între 100 – 300 kWh/lună, cu consum lunar peste 255 kWh/lună, nu poate beneficia de preţul de 0.8 lei/kWh cu TVA inclus pentru al doilea loc de consum în intervalul 16 – 31 decembrie 2022, pentru intervalul de consum 0-255 kWh

Dar, conform art 1, alin 1, litera g) din Legea 357/2022 preţul maxim de “1,3 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumatorii casnici şi noncasnici care nu sunt prevăzuţi la lit. a)-e)”, nu se poate aplica clienţilor care se încadrează la art. 1, alin. 1, lit. b)., respectiv dacă clientul a avut un consum mediu între 100 – 300 kWh/lună în anul 2021, cu consum lunar peste 255 kWh/lună.

Conform art 1, alin 1, lit b) din Legea 357/2022, dacă consumul mediu a fost în anul 2021 între 100 – 300 kWh/lună iar consumul lunar este peste 255 kWh/lună, se aplică prevederile art 5, alin 1 din legea 357/2022, respectiv se aplică preţul mediu de achiziţie al furnizorului cu tarifele şi taxele legale aferente. Dar citind art 5, alin 1 din Legea 357/2022, se poate observa că acesta se aplică doar pentru perioada ” 1 ianuarie 2023-31 martie 2025″, cu alte cuvinte în decembrie 2022 nu se poate aplica preţul mediue de achiziţie a energiei electrice, pentru consumul de peste 255 kWh/lună şi rămâne şi pentru acest caz aplicabil în perioada 16 – 31 decembrie 2022, preţul din contract ca fiind preţul care se aplica pentru celelalte locuri de consum (altele decât locul de domiciliu) (adică preţuri între 2 – 5 lei/kWh cu TVA inclus).

Consumatorii care au mai mult de un loc de consum şi au consumat în anul 2021 în medie peste 300 kWh/lună.

Un client care are un al doilea loc de consum şi a consumat în anul 2021 în medie peste 300 kWh/lună,

conform art 1, alin 1, litera g) din Legea 357/2022 i se va aplica preţul maxim de “1,3 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumatorii casnici şi noncasnici care nu sunt prevăzuţi la lit. a)-e)”.

Centralizând preţurile pe care apreciem că urmează să le achite un consumator în luna decembrie 2022, pentru al doile, al treilea loc de consum etc., se prezintă în funcţie de consumul mediu din anul 2021 şi consumul curent din anul 2022, astfel:

Eliminarea declaraţiei pentru locul de consum, nu elimină aplicabilitatea plafonării doar pentru un singur loc de consum

Concret pentru un consumator care locuieşte în Bucureşti şi care are mai multe locuri de consum şi are în contract un preţ de 3,999 lei/kWh TVA inclus, ar avea de achitat în decembrie 2022 pentru al doilea, al treilea etc loc de consum, în funcţie de consumul mediu din anul 2021 şi consumul din anul 2022, următoarele sume:

Eliminarea declaraţiei pentru locul de consum, nu elimină aplicabilitatea plafonării doar pentru un singur loc de consum