Feb 14, 2023

Enel lansează cu succes o obligațiune asociată unor obiective de sustenabilitate, de 1.5 miliarde de euro, pe piața Eurobond | InvesTenergy

Enel Finance International N.V. („EFI”), societatea financiară înregistrată în Olanda și controlată de Enel S.p.A. („Enel”) , a lansat o obligațiune în două tranșe asociată unor obiective de sustenabilitate pentru investitorii instituționali de pe piața eurobondurilor, în valoare totală de 1,5 miliarde de euro. Noua emisiune prevede, pentru prima dată, utilizarea de către Enel a mai multor Indicatori Cheie de Performanță („KPI”) pentru fiecare tranșă, consolidând și mai mult angajamentele Enel în vederea accelerării tranziției energetice.

Pentru prima dată într-o emisiune de obligațiuni publice, o tranșă a obligațiunii cuplează un KPI legat de taxonomia UE cu un KPI legat de Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale Națiunilor Unite (“SDG”). Cealaltă tranșă a obligațiunii este legată de doi indicatori cheie de performanță legați de strategia de decarbonizare completă a Grupului, prin reducerea directă și indirectă a emisiilor de gaze cu efect de seră, după cum se detaliază mai jos.

„Suntem încântați să introducem pe piață acest instrument revoluționar, primul de acest fel care stabilește o legătură între taxonomia UE și  ODD 13 al Națiunilor Unite privind acțiunile pentru climă”, a declarat Alberto De Paoli, directorul financiar al Enel. „Prin investițiile noastre în tehnologii decarbonizate, respectăm taxonomia UE și, din acest motiv, suntem pregătiți să atingem ODD-urile Națiunilor Unite. Această legătură indisolubilă între ODD și taxonomie este încorporată în strategia noastră și se reflectă în toate instrumentele financiare pe care le folosim, precum și în deciziile noastre industriale. Prin această abordare sinergică, lucrăm fără încetare pentru a ne atinge obiectivele de decarbonizare și electrificare, sporind în același timp securitatea energetică a țărilor în care suntem prezenți, deschizând calea pentru crearea unei valori durabile pe termen lung pentru toți .”

Obligațiunea, care este garantată de Enel, a fost suprasubscrisă de aproape 3 ori, cu comenzi totale de aproximativ 4 miliarde de euro și cu o participare semnificativă a investitorilor responsabili din punct de vedere social (ISR), ceea ce a permis Grupului să continue să își diversifice baza de investitori. Succesul obligațiunii este o recunoaștere clară a strategiei de sustenabilitate a Grupului și a capacității sale de a genera valoare prin orientarea unui plan de investiții în conformitate cu criteriile de taxonomie ale Uniunii Europene, contribuind în același timp la realizarea ODD-urilor Națiunilor Unite. Se preconizează că EFI va utiliza veniturile obținute din emisiune pentru a finanța nevoile de finanțare curente ale Grupului.

Odată cu Planul strategic prezentat comunității financiare în noiembrie 2022, Enel s-a angajat să deruleze peste 80% din planul său de investiții 2023-2025 în conformitate cu criteriile de taxonomie ale UE, datorită contribuției substanțiale a acestora la atenuarea efectelor schimbărilor climatice. În decembrie 2022, angajamentul Enel de a lupta împotriva schimbărilor climatice a atins o nouă etapă istorică, deoarece a sporit ambiția obiectivelor redate în foaia sa de parcurs privind decarbonizarea prin stabilirea unor noi obiective de reducere a gazelor cu efect de seră, care au acoperit emisiile sale directe și indirecte și au fost certificate de inițiativa Science Based Targets (SBTi) ca fiind în concordanță cu limitarea încălzirii globale la 1,5ºC, fiind astfel aliniate la cel mai ambițios obiectiv de temperatură din Acordul de la Paris adoptat de Organizația Națiunilor Unite în 2015.

Noile obiective certificate ale Enel completează obiectivul ambițios pe care grupul l-a dezvăluit în urmă cu mai bine de un an, când și-a devansat cu zece ani, din 2050 până în 2040, angajamentul de zero emisii. În plus, noile obiective certificate acoperă toate emisiile Grupului de-a lungul lanțului său valoric, inclusiv emisiile directe de la instalațiile sale, precum și emisiile indirecte în amonte și în aval de la furnizorii și clienții săi. Astfel de angajamente sunt acum integrate în noul Cadru de Finanțare legat de Sustenabilitate („Cadrul”), actualizat în februarie 2023, care integrează pe deplin sustenabilitatea în programul global de finanțare al Grupului prin intermediul Obligațiunilor Asociate Obiectivelor de Sustenabilitate, Împrumuturilor legate de Sustenabilitate, Programelor de Hârtie Comercială SDG, Instrumentelor Derivate de Schimb Valutar legate de Sustenabilitate, Instrumentelor Derivate de Rate legate de Sustenabilitate și Garanțiilor legate de Sustenabilitate.

Cadrul este aliniat la „Principiile privind obligațiunile legate de sustenabilitate” ale Asociației Internaționale a Pieței de Capital (ICMA) și la „Principiile privind împrumuturile legate de sustenabilitate” ale Asociației Piețelor de Împrumuturi (LMA), așa cum au fost verificate de Moody’s Investors Service.

Trei noi indicatori de performanță adăugați la Cadrul de referință reflectă obiectivul Grupului menționat mai sus, și anume: „Intensitatea emisiilor de GES Scope 1 și 3 referitoare la energia electrică integrată (gCO2eq/kWh)”, „Emisiile absolute de GES Scope 3 referitoare la vânzarea cu amănuntul a gazelor (MtCO2eq)” și „Proporția de CAPEX aliniate la taxonomia UE (%)”.

Emisiunea include toți acești trei noi indicatori de performanță și este structurată în două tranșe după cum urmează: 750 milioane de euro la o rată fixă de 4,000%, cu data de decontare stabilită la 20 februarie 2023, scadentă la 20 februarie 2031: prețul de emisiune a fost stabilit la 98,877%, iar randamentul efectiv la scadență este egal cu 4,168%; rata dobânzii va rămâne neschimbată până la scadență, sub rezerva îndeplinirii următoarelor obiective de performanță în materie de durabilitate („SPT”).

În special:

pentru KPI legat de „Proporția de CAPEX aliniat la taxonomia UE (%)”, realizarea unui SPT egal sau mai mare de 80% la 31 decembrie 2025 pentru perioada 2023-2025;

pentru Indicatorul Cheie de Performanță referitor la „intensitatea emisiilor de GES din domeniul de aplicare 1 în ceea ce privește producția de energie electrică (gCO2eq/kWh)”, atingerea unui SPT egal sau mai mic de 130 gCO2eq/kWh la 31 decembrie 2025; în cazul în care unul sau ambele SPT-uri menționate mai sus nu sunt atinse, se va aplica un mecanism de majorare a ratei cu 25 de puncte de bază, începând cu prima perioadă de dobândă ulterioară publicării raportului de asigurare relevant emis de un verificator extern;

750 de milioane de euro la o rată fixă de 4,500%, cu data de decontare stabilită la 20 februarie 2023, scadentă la 20 februarie 2043: oprețul de emisiune a fost stabilit la 97,669%, iar randamentul efectiv la scadență este egal cu 4,682%; rata dobânzii va rămâne neschimbată până la scadență, sub rezerva îndeplinirii următoarelor SPT-uri.

În special :

pentru KPI referitor la „Intensitatea emisiilor de GES Scope 1 și 3 referitoare la energia electrică integrată (gCO2eq/kWh)”, realizarea unui SPT egal cu ZERO la 31 decembrie 2040;

pentru KPI referitor la „Emisiile absolute de GES din domeniul de aplicare 3 legate de vânzarea cu amănuntul a gazelor (MtCO2eq)”, realizarea unui SPT egal cu ZERO la 31 decembrie 2040;

În cazul în care unul sau ambele SPT-uri menționate mai sus nu sunt atinse, se va aplica un mecanism de majorare a ratei cu 25 de puncte de bază, începând cu prima perioadă de dobândă ulterioară publicării raportului de asigurare relevant emis de un verificator extern. Emisiunea, care are o durată medie de aproximativ 14 ani, are un cupon mediu de 4,25%. Se așteaptă ca obligațiunea să fie listată, la momentul emisiunii, pe piața reglementată Euronext Dublin.

În conformitate cu Planul strategic, noua obligațiune legată de sustenabilitate contribuie la atingerea obiectivelor Grupului privind sursele de finanțare sustenabilă din totalul datoriei brute a Grupului, stabilite la aproximativ 70% în 2025. Emisiunea de obligațiuni a fost susținută de un sindicat de bănci, Banca Akros, BBVA, BNP Paribas, BPER, Crédit Agricole, CaixaBank, Citi, Commerzbank, Goldman Sachs, Intesa Sanpaolo, ING, J.P. Morgan, Mediobanca, Morgan Stanley, Natixis, Santander, Société Générale, Unicredit acționând în calitate de joint-bookrunners.

Sursa: InvesTenergy 

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.