Nov 10, 2022

ENERGIE ELECTRICĂ Toți producătorii de energie vor fi obligați să vândă, până în martie 2025, electricitatea la prețul de 450 lei/MWh. Se instituie mecanismul de achiziție centralizată prin OPCOM, cum se “împarte” energia ieftină. Proiect

Reglementarea pieței de energie electrică va impune tuturor producătorilor să vândă energia doar către către Operatorul pieței de energie electrică OPCOM la 450 de lei/MWh, iar acesta să o revândă, la același preț, furnizorilor, distribuitorilor și Transelectrica, proporțional cu prognoza de consum a fiecăruia. Mecanismul va fi în vigoare până în primăvara anului 2025. Așa apare într-un draft de Ordonanță de Urgență consultat de noi, care mai poate fi modificat desigur între timp.

Toți producătorii de energie electrică ce au capacități de producție mai mari de 10 MW, inclusiv producătorii din surse regenerabile care primesc certificate verzi, sunt obligați să vândă energia electrică, până la 31 martie 2025, prin așa zis-ul mecanism de achiziție centralizată, potrivit draftului consultat de noi.

Sunt exceptați doar regenerabilii care nu primesc certificate verzi, centralele termice care nu beneficiază de bonusul de cogenerare și capacitățile de producție ce vor apărea după data intrării în vigoare a ordonanței.

Mecanismul este relativ simplu ca idee. Producătorii vor vinde obligatoriu energia la prețul de 450 de lei/MWh, iar cumpărător va fi Operatorul comercial al Pieței (OPCOM). Dacă nu respectă obligația, sunt pasibili de amendă cu până la 5% din cifra de afaceri. Mai departe, OPCOM vinde energia, tot la 450 de lei/MWh furnizorilor cu clienți finali și operatorilor de transport și distribuție, pe baza unor alocări care țin cont de prognoze.

Cum va funcționa mecanismul

Toți producătorii trebuie ca, până la data de 24 noiembrie al anului anterior, să trimită la Transelectrica următoarele date: prognoza de producție în următorul an – incusiv cea destinată pentru echilibrarea sistemului, cantitatea de energie deja contractată deja pentru anul viitor și cantitatea de energie disponibilă pentru anul următor, defalcată pe luni.

Transelectrica centralizează datele, își face calculele pentru echilibrare și trimite la ANRE calculul cu “80% din prognozele validate” pentru anul următor, până la 9 decembrie. ANRE verifică valorile prognozate și trimite, până pe 16 decembrie, către OPCOM, prognoza cantităților disponibile care vor fi contractate prin acest mecanism de achiziție centralizată, în anul următor, defalcate pe luni. Apoi, OPCOM transmite producătorilor “valorile aprobate ale ale prognozelor cantitităților de energie disponibile a fi contractate” în anul următor, până la 20 decembrie. Ulterior, producătorii trebuie să transmită lunar prognozele cu cantități suplimentare.

Pe baza acestor prognoze, producătorii sunt obligați să vândă energia către OPCOM.

Similar, și cumpărătorii – furnizorii, Transelectrica și distribuțiile, trimit prognozele lor anuale de consum și cantitățile deja achiziționate, defalcate lunar, pentru anul următor, până la data de 10 decembrie, către OPCOM, OPCOM le trimite la ANRE în două zile. ANRE le verifică, le validează, și trimite la OPCOM, până la 20 decembrie, următoarele date: 80% din prognoza de consum pentru anul următor a furnizorilor cu clienți, din care se scad achizițiile deja făcute, și 75% din prognoza distribuitorilor/Transelectrica din care, la fel, se scade energia achiziționată deja.

OPCOM vinde, la același preț de 450  de lei, energia către furnizori și Transelectrica/distribuții, prin două tipuri de alocări.

Prima este o alocare lunară, prin care OPCOM adună producția prognozată validată și consumul prognozat validat, împarte suma la doi și obligă producătorii să vândă această cantitate și furnizorilor și distribuitorilor/Transelectrica să o cumpere. Dacă prognoza de consum se va dovedi mai mare decât prognoza de producuție, se va tăia din alocarea către furnizori și se va menține alocarea către Transelectrica/distribuții.

Urmează o alocare lunară, unde se vor împărți cantitățile prognozate suplimentar de producători, lună de lună, pentru a fi împărțite, la fel, pe baza consumului prognozat suplimentar, lună de lună. Se aplică același mecanism – dacă ce se produce e mai puțin decât ce se consumă, se taie din “felia” furnizorilor.

“Regenerabilii”, loviți dur, pare practic imposibil să vândă energia așa fără să meargă în pierdere

Cum spuneam la începutul textului, obligația de a vinde energia așa se va aplica și producătorilor din surse regenerabile, dar aici apare o problemă imensă, dat fiind însăși caracterul de intermitență al acestui tip de energie. Cum să facă un producător de energie eoliană o prognoză de producție pe un an în condițiile în care, potrivit unor voci din industrie, abaterea de la prognoză pe un an, calculată pe livrările pentru ziua următoare – atenție! este cuprinsă, în eolian, între 38% și 50%? Mai mult, chiar presupunând că regenerabilul va trimite o prognoză de producție, fie și pe cea lunară, cantitatea produsă ar trebui să fie împărțită egal pe fiecare interval de decontare (744 de ore într-o lună de 31 zile x 4 intervale pe oră, pentru că decontarea se face la 15 minute). Adică la fiecare 15 minute să producă în teorie la fel, ceea ce este, evident, imposibil, doar că și acest producător trebuie să vândă energia doar prin acest mecanism. Soluția: să cumpere din spot sau din intraday ce nu produce dar a fost forțat să prognozeze ce produce, la prețurile spot, de 1.000 de lei să spunem (media lunii trecute) pentru a o “vinde” către OPCOM la 450 de lei MWh.

Sursa: E-nergia

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.