Sep 1, 2022

Fondul Proprietatea nu intenționează să participe la majorarea de capital social cu valoarea terenurilor ce vor fi aduse de CE Oltenia în noile investiții – centrale fotovoltaice și centrale de gaz. Deținerea sa la societate s-ar dilua la aproximativ 5% | InvesTenergy

FP, raport semestrial: Ar fi necesară o modificare a legislației actuale astfel încât evaluările tuturor terenurilor cu care ar urma să fie efectuată majorarea de capital să se facă la valoare justă

Complexul Energetic Oltenia este în plin proces de implementare a planului de restructurare. În paralel cu alte acțiuni, este necesară inițierea de operațiuni de majorare de capital, atât în numerar, cât și cu contravaloarea terenurilor ce vor fi folosite de CE Oltenia pentru dezvoltarea noilor investiții alături de co-investitori – centrale fotovoltaice și centrale de gaz. Terenurile care fac obiectul majorării de capital social vor fi utilizate de către societate pentru dezvoltarea noilor investiții conform angajamentelor asumate prin Planul de Restructurare.

De asemenea, implementarea planului de restructurare va duce și la divizarea simetrică a Sucursalei Centrale Craiova II din CE Oltenia. Proiectul de divizare folosește ca dată de referință situațiile financiare ale CE Oltenia la 31.12.2021 și implică o divizare simetrică prin transferul activelor și pasivelor aferente Sucursalului Centralei Craiova II către o societate nou înființată care va reflecta procentual structura actuală a acționariatului CE Oltenia și va avea un capital social de 23.829.130 Lei. Participarea Fondului Proprietatea este de 21,559%, respectiv 513.754 actiuni. Ca urmare a divizării, numărul de acțiuni ale FP la CE Oltenia va fi redus cu acțiunile corespunzătoare din Craiova II, respectiv de la 5.828.033 la 5.314.279 de acțiuni, păstrându-și totuși participația de 21,559%, se prezintă în raportul semestrial al FP. Acţionarii CE Oltenia au aprobat procesul de divizare şi acţiunile conexe pe 18 august.

Având în vedere strategia sa actuală de investiții, Fondul Proprietatea nu intenționează să participe la majorarea de capital a CE Oltenia, pe motiv că deținerea sa la societate va fi diluată la aproximativ 5%, se specifică în documentul consultat de InvesTenergy.

Reprezentanții Fondului Proprietatea susțin că pentru realizarea majorării de capital social cu valoarea terenurilor ce vor fi aduse de CE Oltenia în noile investiții ar fi necesară o modificare a legislației actuale astfel încât evaluările tuturor terenurilor cu care ar urma să fie efectuată majorarea de capital să poată fi efectuate la valoare justă.

Potrivit FP, acționarii CE Oltenia au aprobat, în octombrie 2021, acoperirea parțială a pierderilor contabile cumulate înregistrate de societate la 31 decembrie 2020, proporțional de către toți acționarii companiei. Pierderile contabile în valoare de 1 miliard lei vor fi acoperite prin reducerea capitalului social de la 1.270.318.090 lei la 270.318.090 lei, respectiv de la 127.031.809 acțiuni la 27.031.809 acțiuni, cu o valoare nominală de 10,00 lei fiecare. Operațiunea de diminuare a capitalului social a intrat în vigoare începând cu data de 19 ianuarie 2022, data înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului din Romania. În urma operațiunii de reducere a capitalului social, Fondul Proprietatea își menține participația de 21,559%, dar numărul de acțiuni a scăzut de la 27.031.809 acțiuni la 5.828.033 acțiuni, cu o valoare nominală totală de 58.280.330 lei.

În noiembrie 2021, acționarul majoritar al CE Oltenia – Ministerul Energiei a votat pentru aprobarea demarării operațiunii de majorare a capitalului social al companiei cu valoarea terenurilor pentru care s-au obținut certificate de drept de proprietate și pentru a solicita Registrului Comerțului numirea unuia sau a mai multor experți pentru evaluarea acestor active. Comisia Europeană a aprobat planurile României de a acorda companiei CE Oltenia un ajutor pentru restructurare în valoare de până la 2,66 miliarde EUR (13,15 miliarde Lei), în ianuarie 2022. Măsura va permite companiei să își finanțeze Planul de Restructurare și să-și restabilească viabilitatea pe termen lung, se prezintă în raportul FP.

Sursă: https://www.investenergy.ro

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.