Dec 19, 2022

Guvernul a adoptat Proiectul de Lege privind aprobarea semnării Acordului de Sprijin între Statul român și Nuclearelectrica pentru Unitățile 3 și 4

Guvernul a adoptat astăzi, 19 decembrie, la propunerea ministerului Energiei, Proiectul de Lege privind aprobarea semnării Acordului de Sprijin între Statul român și Societatea Națională Nuclearelectrica S.A. pentru Proiectul Unitățile 3 și 4 CNE Cernavodă, potrivit unui comunicat.

Prin proiectul de act normativ se supune Parlamentului aprobarea semnării Acordului de Sprijin între Statul român şi SN Nuclearelectrica S.A. în legătură cu Proiectul Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă. Astfel că Unitatea 3 va intra în exploatare la sfârșitul anului 2030 și Unitatea 4 în anul 2031. Prin realizarea Proiectului, esențial pentru securitatea și independența energetică a României, va fi dublată contribuția energiei nucleare în sistemul energetic de la aproximativ 20% la 36%, vor fi create noi locuri de muncă în sectorul nuclear, se va dezvolta lanțul de furnizori, va fi facilitat accesul la împrumuturi și sprijin financiar, vor spori veniturile la bugetele locale din zona de dezvoltare a Proiectului Unităților 3 și 4 CNE Cernavodă, precum și la bugetul de stat, ca urmare a investițiilor și înființării de noi întreprinderi în activități de cercetare și inovare în zonă/regiune. De asemenea, prin realizarea acestor investiții, se va asigura accesul la energie electrică și termică a consumatorilor, protecția consumatorului vulnerabil și reducerea sărăciei energetice. Proiectul va contribui la asigurarea unei piețe energetice competitive, va crește calitatea învățământului în domeniul energiei și va continua formarea resursei umane bine pregătite în domeniul nuclear.

Statul român prin Ministerul Finanțelor (”MF”) va realiza demersurile necesare pentru finanțarea construcției celor două reactoare, inclusiv prin, dar nelimitat la acordarea de Garanții de Stat finanțatorilor Proiectului.

Ministerul Energiei, este responsabil de implementarea mecanismului de sprijin de tip ”Contracte pentru Diferenţă” (CfD) și, totodată, fiind responsabil pentru operaţionalizarea Fondului de Modernizare, susţine includerea energiei nucleare în programele cheie de investiţii şi asigură suportul necesar pentru utilizarea Fondului de Modernizare în vederea dezvoltării, construcţiei şi punerii în funcţiune a Proiectului Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă. De asemenea, Agenția Nucleară și pentru Deșeuri Radioactive, este responsabila pentru finalizarea şi operaţionalizarea, până în anul 2030, a Depozitului Final de Deşeuri Slab şi Mediu Active, respectiv finalizarea şi operaţionalizarea, până în anul 2050, a Depozitului geologic pentru deşeurile înalt radioactive.

Statul român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii va intreprinde demersurile necesare în vederea asigurării apei de răcire pentru funcţionarea a 4 unităţi nuclearoelectrice pe amplasamentul de la Cernavodă, prin finalizarea etapei II a Proiectului ”Îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe Dunăre între Călăraşi şi Brăila (km 375 – km 170)”.

De asemenea, Statul roman va dispune masurile necesare cu privire la finalizarea de către Transelectrica, până la data punerii în funcțiune a Proiectului, a liniilor de transport a electricității, care să permită racordarea Unităţilor 3 şi 4 de la CNE Cernavodă la Sistemul Electroenergetic Național și evacuarea energiei electrice produse de Proiect.

Elemente de context:

Construcția a încă 2 unități CANDU 6 pe amplasamentul CNE Cernavodă

CAPACITATE: 700 MW/Unitate; 1400 MW/2 unități

ETAPE DE REALIZARE

Etapa 1, cea actuală, îănceput la finalul anului 2021, reprezintă etapa pregătitoare, care a demarat prin capitalizarea și operaționalizarea companiei de proiect, Energonuclear S.A. Această etapă va avea o durată de 24 de luni în care se vor contracta servicii de asistență tehnică, juridică și financiară, servicii de inginerie pentru actualizarea Specificației tehnice de procurare, lansarea și atribuirea contractului de IPC (Inginer, Procurare și Construcții) precum și realizarea de studii și evaluări necesare fundamentarii unei decizii preliminare privind realizarea investiției.

În data de 25 noiembrie 2021, Energonuclear S.A., compania de proiect, a semnat primul contract cu Candu Energy, Membră a grupului SNC-Lavalin și Autoritatea de Proiectare a Unităților 3&4 și OEM Candu (Producatorul Original al Tehnologiei Candu). În cadrul contractului, CANDU Energy va oferi servicii de inginerie pentru elaborarea și actualizarea unor documentații necesare demarării Proiectului Unităților CANDU 3&4 (printre care actualizarea documentelor de bază de licențiere, actualizarea ghidurilor de securitate nucleară, actualizarea listei modificărilor de proiect cu funcții de securitate nucleară etc.).

Etapa a doua a proiectului (Lucrări Preliminare) constă în realizarea de lucrări preliminare din Faza 1 a contractului de IPC (Inginer, Procurare și Construcții) și va avea o durată de 18-24 luni. În această etapă se vor derula lucrări de inginerie și analiză a piețelor privind furnizorii de echipamente și servicii necesare implementării proiectului, astfel încat la finalul acestei etape să se rafineze  fezabilitatea Proiectului. Tot în această etapă se vor depune documentațiile pentru obținerea de avize și aprobări inclusiv din partea Comisiei Europene în baza articolului 41 din Tratatul Euroatom. La finalul acestei etape, se va reanaliza fezabilitatea Proiectului pe baza noilor indicatori tehnico-economici şi se va lua Decizia Finală de Investire, care va permite trecerea Proiectului în Etapa 3.

Etapa a treia a proiectului constă efectiv în realizarea lucrărilor în șantier de construcție, montaj și punere în funcțiune, etapă estimată la 69-78 de luni. Se estimează că Unitatea 3 va fi pusă în funcțiune în 2030, urmând punerea în funcțiune a Unității 4 în 2031.

PUNERE ÎN FUNCȚIUNE

  • Unitatea 3 – 2030
  • Unitatea 4 – 2031

COST ESTIMAT

  • 7 miliarde EURO

EFECTE SOCIO-ECONOMICE

  • 66% contribuție de energie curată la nivel național
  • Peste 19.000 de locuri de muncă în industrie

TONE DE CO2 EVITATE

  • 5 milioane tone CO2 evitate/unitate/anual
  • 20 milioane tone CO2 evitate/4 unități/anual

Sursa: Financial Intelligence

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.