Feb 24, 2022

HENRO – ASOCIAȚIA PRODUCĂTORILOR DE ENERGIE ELECTRICĂ SALUTĂ DECIZIA COMISIEI EUROPENE DE A INCLUDE GAZUL NATURAL ȘI ENERGIA NUCLEARĂ ÎN TAXONOMIA UE

HENRO – Asociația Producătorilor de Energie Electrică salută decizia Comisiei Europene de a include anumite activități din sectorul gazelor naturale și al energiei nucleare în Actul delegat complementar privind taxonomia în domeniul climei.

Documentul subliniază importanța acestor surse de energie în vederea asigurării securității energetice a statelor și în atingerea țintelor de decarbonare. Decizia Comisiei Europene reflectă necesitatea investițiilor în surse de energie predictibile și cu impact minim asupra mediului, pe lângă cele provenite din regenerabile. Mai mult, susținerea producției de energie pe bază de gaze naturale și combustibili nucleari printre activitățile care sunt necesare pentru atingerea neutralității climatice reprezintă un pas important în atingerea țintelor de decarbonare în condițiile menținerii securității energetice a Statelor Membre.

Securitatea și siguranța energetică, decarbonarea pot fi sustenabile prin promovarea investițiilor în capacități noi de producție a energiei electrice cu emisii reduse de carbon. Dezvoltarea și înființarea de capacități noi de energie curată, nucleare și din gaze naturale vor contribui la reducerea dezechilibrelor dintre cerere și ofertă. Silvia Vlăsceanu, Director Executiv HENRO

La nivel național este indispensabilă folosirea gazelor naturale drept combustibil de tranziție în scopul asigurării securității energetice.

În această direcție Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a subliniat deseori importanța energiei nucleare și a gazelor naturale în România. Potrivit acestuia dezvoltarea de tehnologii avansate, retehnologizarea unităților existente, construcția și operarea de noi centrale nucleare reprezintă investiții esențiale în domeniul nuclear. Totodată trebuie susținută creșterea capacităților de producție pe bază de gaze naturale care pot produce în cogenerare de înaltă eficiență, asigurând astfel energie termică în sisteme centralizate eficiente.

Nu trebuie omis faptul că gazele naturale și combustibilul nuclear reprezintă resurse energetice predictibile, cu impact scăzut asupra mediului, care pot face trecerea către o economie neutră din punct de vedere al emisiilor de gaze cu efect de seră, contribuind la creșterea siguranței în alimentare și a securității energetice naționale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.