Apr 1, 2022

HENRO solicită echitate și nediscriminare între participanții la piața de energie electrică!

COMUNICAT DE PRESĂ

HENRO solicită echitate și nediscriminare între participanții la piața de energie electrică!

București, 1 aprilie 2022

Producătorii de energie, membri HENRO își reafirmă angajamentul de a contribui la dezvoltarea pieței de energie electrică, pe principiile statuate în legislația europeană și cea națională și apreciază dialogul cu autoritățile, corect și transparent  cu părțile interesate.

Totuși, producătorii de energie electrică cu capital majoritar de stat, care intră sub incidența prevederilor OUG nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei își exprimă surprinderea că, prin legislația secundară, ANRE limitează dreptul unor producători de a participa cu oferte inițiatoare pe piața marilor clienți și instituie obligații care contravin legislației europene. Regulamentul privind cadrul organizat de contractare a energiei electrice de către clienţii finali mari, aprobat în data de 31 martie, reintroduce reglementarea pieței doar pentru operatorii de rețea care pot să achiziționeze energie pentru acoperirea consumului propriu tehnologic, la prețurile care sunt recunoscute de Autoritate și în cantități care reprezintă cca 10% din producția națională de energie electrică, în detrimentul celorlalți participanți la piață.

Introducerea dreptului de a iniția o ofertă de cumpărare doar de către operatorii de rețea, fără a exista această posibilitate și din partea producătorilor cu capital majoritar de stat, care au costuri de producție variate, funcție de tehnologia de producție și resursa primară de energie utilizate, care au cantități disponibile limitate constituie un tratament discriminatoriu, inclusiv față de ceilalți clienți mari de energie electrică care s-ar încadra în limita de consum prevăzută de Regulament.

Apreciem că prevederile acestui Regulament, într-o formă complet diferită față de propunerea inițială înaintată de producători și clienții mari industriali contravin scopului acestui demers, respectiv de a sprijini viabilitatea unor sectoare economice și a prezerva locuri de muncă pentru angajații din întreprinderile mari, pentru a nu escalada rata șomajului într-o perioadă dificilă pentru economia națională și cetățenii României.

Biroul de presă HENRO

HENRO reprezintă producători de energie electrică care exploatează capacități de producție de peste 8000 MW asigurând peste 70% din consumul anual de energie electrică a României, cu perspective de finalizare de noi capacități de producție.

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.