Feb 15, 2023

HG pentru o conductă nouă de transport gaze naturale pentru alimentarea CET Mintia. Va fi declarat proiect de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale. Se va asigura celeritatea procesului de autorizare | InvesTenergy

Proiectul de investiţii „Conductă de transport gaze naturale pentru alimentarea CET Mintia” va fi declarat proiect de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale. Un proiect de hotărâre de guvern este pe ordinea de zi a ședinței de guvern de astăzi, 15 februarie.

Pentru alimentarea cu gaze naturale a Termocentralei de la Mintia, este necesară extinderea Sistemului Național de Transport gaze naturale prin realizarea conductei de transport gaze naturale pentru alimentare CET Mintia (inclusiv alimentare cu energie electrică, protecție catodică și fibră optică), se precizează în nota de fundamentare a proiectului de HG, elaborat de Ministerul Energiei.

Conducta propusă urmează traseul Hațeg – Băcia – Mintia, iar amplasamentul conductei de transport gaze naturale propuse se află pe teritoriul administrativ al județului Hunedoara pe raza următoarelor unități administrativ teritoriale: Orașul Deva, Orașul Călan, Orașul Hunedoara,  Comuna Sântămărie-Orlea, Comuna Bretea Română, Comuna Băcia, Comuna Cârjiți, Comuna Vețel. Ministerul Energiei precizează că prin realizarea acestei conducte se va asigura alimentarea cu gaze naturale a Termocentralei de la Mintia pentru funcționarea la capacitatea solicitată de către SC Mass Global Energy Rom S.R.L. (noul proprietar). Realizarea proiectului va aduce următoarele beneficii: – facilitează alimentarea cu gaze naturale a noii capacități de producere energie electrică la capacitatea de 1700 MWh; – creează condițiile pentru realizarea proiectului de modernizare a centralei de la Mintia astfel încât aceasta să asigure beneficiile substanțiale pentru sistemul energetic național;  – contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera; –  creșterea investițiilor în industrie. Conducta de transport gaze naturale pentru alimentare CET Mintia – inclusiv alimentarea cu energie electrică, protecție catodică și fibră optică”, va avea o lungime de cca 56 km, fiind un obiectiv de investiții care se va include în Programele de Modernizare și Dezvoltare al SNTGN Transgaz Mediaș, și va fi finanțat din surse proprii ale societății. Este o conductă nouă, cuplată la conducta existentă Dn800 BRUA a Sistemului Național de Transport al Gazelor Naturale și va alimenta cu gaze naturale un obiectiv de o importanță națională. Termocentrala Mintia are, de la sfârșitul anului trecut, un nou proprietar – Mass Global Energy.

Acesta s-a angajat că va face investiții de peste un miliard de euro. Ministerul Energiei, în calitate de acționar, a impus condiții investitorului cu scopul de a relansa producția de energie în Mintia. Mass Global Energy are obligația ca, până la 31 decembrie 2026, să finalizeze investiția de realizare a unei capacități energetice noi cu o putere instalată de minimum 1.290 MW, din care minimum 800 MW în bandă pe gaz și energie regenerabilă. Transelectrica și Transgaz au acordat avizele și autorizațiile necesare pentru demararea investițiilor. “Ținând cont de aspectele menționate mai sus, pentru urgența realizării proiectului și pentru asigurarea celerității procesului de autorizare a execuției acestei investiții este necesară încadrarea proiectului în categoria proiectelor de importanță națională în domeniul gazelor naturale, astfel cum sunt definite de prevederile art. 2 alin.(1) lit. m) din Legea nr.185/2016 privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanță națională în domeniul gazelor naturale. Astfel, singura opțiune viabilă și sigură care poate fi luată în considerare în prezent, pentru a asigura aplicabilitatea prevederilor Legii nr. 185/2016 privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanță națională în domeniul gazelor naturale, o reprezintă declararea, prin hotărâre de Guvern, a proiectului ca fiind proiect de importanță națională în domeniul gazelor naturale”, se subliniază în nota de fundamentare a proiectului de HG.

Sursa: InvesTenergy

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.