Jan 28, 2022

Hidroelectrica implementează proiectul “MHC Poiana Ruscă”

Hidroelectrica implementează proiectul “MHC Poiana Ruscă” cu sprijinul financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Prin acest proiect se va construi o microhidrocentrală complet automatizată în aval de barajul Poiana Ruscă. Investiția are ca obiectiv valorificarea potențialului hidroenergetic al debitului de servitute evacuat în aval de baraj.

Agregatul hidroenergetic va avea o capacitate instalată de 281 kW și va genera o producție anuală estimată de energie electrică de 1.534,34 MWh/an.

Costurile eligible totale ale proiectului sunt de 771.049 euro, din care 60% sau 462.000 euro vor fi suportate prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021.

Hidroelectrica păstrează eticheta de companie 100% verde în centrul valorilor sale.

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.