Nov 14, 2022

Hidroelectrica investește în Proiectul Nufărul – o centrală electrică fotovoltaică flotantă amplasată pe luciul apei pe lacul de acumulare pe sectorul Olt inferior al râului Olt. Se reia retehnologizarea AHE Vidraru | InvesTenergy

Hidroeletrica va investi într-un sistem flotant de panouri fotovoltaice, un proiect pilot denumit Nufărul.

Societatea va realiza o nouă capacitate de producere de energie electrică prin intermediul unei centrale electrice fotovoltaice cu amplasare pe luciul apei pe lacul de acumulare aflat în administarea sa, situat pe sectorul Olt inferior al râului Olt, potrivit unei informări pentru acționari.   Pentru realizarea CEF Nufărul s-au identificat și analizat 7 amplasamente în două scenarii, fiind aleasă locația Ipotești, potrivit unui document al Hidroelectrica.

Durata de execuție a centralei este de 18 luni. Prin realizarea acestui proiect de investiții, Hidroelectrica își suplimentează capacitatea de producție de energie, își diversifică portofoliul și se valorifică potențialul luciului de apă al lacurilor de acumulare. Acționarii Hidroelectrica mai sunt solicitați să aprobe, în ședința din decembrie, reluarea  proiectului privind hidrocentrala cu funcție de pompaj de la Islaz – “Amenajarea hidroenergetică a râului Olt pe sector Izbiceni – Dunăre. CHE Islaz”. De asemenea, conducerea Hidroelectrica are în plan să scoată, din nou, la licitație contractul privind de retehnologizarea amenajării hidroenergetice (AHE) Vidraru, cu o putere instalată de 220 MW. Acționarii sunt solicitați să aprobe realizarea obiectivului de investiții „Retehnologizare AHE Vidraru” conform noilor indicatori tehnico-economici rezultați în urma actualizării Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici, având o valoare totală estimată a investiției de: 866.557.458 lei (fără TVA).

Centrala hidroelectrică Vidraru este cel mai important obiectiv aflat în administrarea Sucursalei Hidroecentrale Curtea de Argeș. Construită în perioada 1961-1966 pe Râul Argeș, Hidroecentrala Vidraru a fost concepută să funcționeze preponderent la vârful graficului de sarcină, având o putere instalată de 220 MW și o producție medie anuală de energie de 400 GWh. La Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor Hidroelectrica din decembrie ar urma să se aprobe și realizarea obiectivului de investiții „Retehnologizarea stațiilor de pompare energetică de mare putere Petrimanu, Jidoaia și Lotru-Aval – UHE DORIN PAVEL”, la valoarea totală estimată de 357.286.943 lei (72.225.872 Euro).

Alte investiții în pregătire la Hidroelectrica: „UHE Dâmbovița-Clăbucet”, „AHE Bistra Poiana Mărului – Ruieni –Poiana Ruscă’’, „Modernizare CHE Vaduri: HA nr. 2, Stația 110kV și Echipamente Mecanice și Electrice Centrală și Baraj”. Societatea va închide obiectivul de investiții „AHE Râul Mare Retezat. Lucrări de Punere în siguranță a Aducțiunii Principale CHE Retezat”.

Sursa: InvesTenergy 

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.