Feb 6, 2023

Interviu Zoltan Nagy Bege: Noul Regulament de furnizare a energiei electrice instituie noi obligații în sarcina furnizorilor și drepturi importante pentru consumatori

Cum apreciaţi activitatea ANRE anul trecut? Care au fost cele mai mari provocări?

Zoltan Nagy-Bege: Anul 2022 va fi ținut minte drept anul în care războiul din Ucraina s-a declanșat, război care a adâncit criza energetică resimțită profund în Europa, încă din toamna anului 2021. Chiar dacă, aparent, în acest moment anumite planuri europene de decarbonare și de reducere a emisiilor par a fi compromise din cauza unor măsuri de revenire la combustibili fosili, foarte probabil pe termen mediu și lung acțiunile promovate de UE vor accelera procesul de decarbonare și vor da un avânt rezultatelor generate de eforturile depuse în procesul de reformare a sectorului energetic European. Această reformă trebuie să aducă în UE un grad de dependență de importul de energie din ce în ce mai mic, căutând alternative la sursele de energie care au generat și mențin criza energetică.

România se confruntă cu aceleași provocări ca și Europa. Chiar dacă dependența noastră de importul de energie este semnificativ mai mică decât cea înregistrată la nivelul UE, criza prețurilor energiei afectează și țara noastră, astfel că trebuie întreprinse eforturi susținute pentru a fi identificate cele mai bune soluții care să răspundă acestor provocări.

Într-o primă fază a crizei, majoritatea statelor membre UE a luat măsuri de sprijin pentru diverse categorii de consumatori, unele dintre acestea funcționând doar pentru o perioadă, iar altele fiind încă în vigoare. Ceea ce este însă foarte important este ca ușor-ușor să ne concentrăm pe măsuri care nu doar tratează simptomele, dar care și rezolvă problema de fond a creșterii prețurilor. Soluția pe care eu o văd a fi cea mai potrivită în acest scop rezidă în investiții. Investiții în noi capacități de producție de energie electrică, pentru a suplimenta oferta deficitară de energie din piețele europene, respectiv pentru a înlocui gazul natural și energia electrică scumpă produsă din gaz natural scump, cu soluții mai ieftine și de preferat sustenabile, cu emisii reduse de CO2.

Pentru a realiza însă aceste investiții – pentru că în mare parte vorbim despre energie regenerabilă – trebuie ținut cont de specificul producției de energie din surse regenerabile și de necesitatea pregătirii rețelelor pentru a putea integra aceste noi capacități de producție în sistemul energetic național și European. Acest lucru presupune în primul rând investiții noi în rețelele de transport și distribuție dar și implementarea de noi reguli și reglementări pentru flexibilizarea rețelelor, nu numai din punct de vedere al accesului la rețele, dar și în privința operării lor.

În aceste condiții de piață deloc normale, în anul 2022, după transpunerea în legislația națională a Directivei (UE) 2019/944 (prin OUG nr. 143/2021) am avut de actualizat legislația secundară conform noilor reguli și prevederi aduse de OUG nr. 143/2021. Având în vedere aceste actualizări ale legislației secundare, doresc să amintesc doar cateva dintre reglementările emise de ANRE:

 • Regulamentele de racordare a clienţilor finali la reţelele de energie electrică şi gaze naturale, pentru că s-a modificat regula racordării gratuite a consumatorilor la reţele, ei nu mai beneficiază de racordare gratuită, decât în limita costurilor medii de racordare stabilite de ANRE.
 • Actualizarea condițiilor de racordare pentru prosumatori.
 • Aprobarea regulilor de compensare cantitativă și financiară pentru prosumatori.

În contextul adoptării de către Guvern a schemei de sprijin destinată clienților finali privind compensarea și plafonarea facturilor la energie electrică și gaze naturale, autoritatea a fost implicată în verificarea și validarea sumelor solicitate spre decontare de către furnizorii de energie electrică și gaze naturale. Este o sarcină care, într-o primă fază, a necesitat o alocare semnificativă de resurse umane și tehnologice și care, în continuare presupune un efort substanțial din partea colegilor implicați în acest proces de verificare și validare.

În general, anul 2022 a fost dominat de activități prin care am fost nevoiți să ne ocupăm și să rezolvăm acele probleme care au apărut din anumite situații neobișnuite, ca urmare a unor modificări legislative, sau din situațiile generate de criza energetică. Astfel, o parte mai puțin pozitivă este că pe acest fond, ne-au rămas la dispoziție mult mai puțin timp și resurse pentru a ne ocupa de reglementările comerciale sau tehnice pe care le aveam în plan să le elaboram și să le aprobăm în cursul anului 2022.

Care sunt proiectele ANRE pentru acest an? Cum vedeţi activitatea ANRE în acest an, în contextul crizei preţurilor energiei?

Zoltan Nagy-Bege: Odată cu aprobarea de către Guvern a mecanismului de achiziție centralizată a energiei electrice prin OUG nr. 153/2022, prin care se asigură furnizorilor de energie electrică o parte din necesarul de consum al clienților lor la pretul unic de 450 lei/MWh, sperăm ca provocările și problemele legate de compensarea facturilor și plafonarea prețurilor la energie electrică și gaze naturale vor fi mult mai puține, astfel încât să ne putem concentra pe acele reglementări și proiecte cu care am rămas restanți în anul 2022.

Primul proiect important la care doresc să fac referire este proiectul nostru de creare a unei Platforme Online de Schimbare a Furnizorului de Energie Electrică și Gaze Naturale (www.posf.ro). La acest moment reamintesc faptul că, din perspectiva clientului final, termenul de trecere de la un furnizor la altul din momentul semnării contractului este de 21 de zile.

POSF simplifică partea tehnică a schimbării furnizorului. Trebuie să știm faptul că, în momentul în care un client decide să își schimbe furnizorul, după ce semnează un contract (semnare a contractului ce se va putea face online prin intermediul POSF), atât furnizorul vechi, furnizorul nou, cât și distribuitorul vor ști exact ce sarcini vor avea de îndeplinit și etapele necesare de parcurs. Noul furnizor va trebui să semneze un contract de distribuție cu distribuitorul. Vechiul contract de distribuție va trebui încetat, va trebui citit contorul și mai ales va trebui înregistrat indexul contorului în momentul schimbării.

Cu alte cuvinte, POSF este un proiect important prin intermediul căruia avem șanse mari să devenim prima țară din UE unde partea tehnică a procesului de schimbare a furnizorului se va putea realiza în 24 de ore înainte de anul 2026, termenul limită prevăzut în Directiva (UE) nr. 944/2019.

Platforma a fost finalizată în 2022, la termenul stabilit în contractul de finanțare cu MIPE, baza de date este încărcată cu informații cu privire la locurile de consum si cu contractele de furnizare de energie electrică si gaze naturale, dar în continuare, ca orice soft nou, prezintă mici probleme, așa numite “bug”-uri, care la acest moment sunt în curs de identificare și eliminare.

În plus, chiar legislația privind plafonarea prețurilor a adus noutăți legislative pe care nu le-am avut în vedere în 2020 când am semnat contractul de creare a platformei, astfel că și din acest punct de vedere sunt necesare mici ajustări pentru a putea face platforma complet operațională și pentru a o putea folosi pentru ce a fost creată: schimbarea furnizorului.

Precizez faptul că, până la ducerea la îndeplinire a obligațiilor stabilite în sarcina operatorilor economici din domeniul energiei schimbarea furnizorului se va realiza în continuare în afara POSF. La acest moment orice persoană interesată poate accesa POSF în vederea realizării unui cont, asocierii locurilor de consum şi identificării contractelor de furnizare de energie electrică şi de gaze naturale pe care le are încheiate.

Nu în ultimul rând, în contextul în care plafonarea prețurilor la energie electrică și gaze naturale se aplică pentru încă doi ani (în speță, până la data de 31 martie 2025), în această perioadă nu ne așteptăm la mișcări semnificative între furnizori în ceea ce privește portofoliile de clienți, ccea ce înseamnă că în acest răstimp vom avea timp suficient la dispoziție pentru a perfecționa POSF.

Un alt subiect deosebit de important în contextul schimbărilor din sectorul energetic la nivel European, context care sporește necesitatea atragerii de investiții în noi capacități de producție, sunt investițiile în rețelele de transport și distribuție de energie electrică, dar și în cele de gaze naturale.

Anul 2023 este ultimul an din cea de a patra perioadă de reglementare, iar poate printre cele mai importante provocări pentru ANRE în 2023 va fi stabilirea regulilor de bază, dar și a metodologiilor de stabilire a tarifelor de rețea în următoarea perioadă de reglementare. Aceste reguli și această metodologie vor avea un efect direct asupra investițiilor care se vor realiza în următorii 4 ani în rețelele de energie electrică și gaze naturale din România.

Din punct de vedere al clienților finali, un impact important îl va avea noul Regulament de furnizare a energiei electrice, care este adaptat nu numai la noile prevederi din legislația națională, dar încercăm să rezolvăm sau să eliminăm din problemele cu care s-au confruntat clienții în relația lor cu furnizorii de energie electrică. Regulamentul a fost dezbătut recent în Comitetul de Reglementare al ANRE și urmează fie publicat în Monitorul Oficial cu intrare în vigoare în aceeași zi. Odată cu publicarea în Monitorul Oficial a acestei reglementări a ANRE sperăm ca o parte din problemele consumatorilor să fie rezolvate iar regulile să fie mai simple și mai usor de aplicat pentru furnizori, astfel ca numărul de petiții și plângeri adresate ANRE să cunoască o scădere.

Ce aduce nou Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienții finali?

Zoltan Nagy-Bege: Ţinând cont de dinamica existentă la nivelul pieţelor de energie din UE şi implicit din România, ANRE se află într-un proces continuu și constant de adaptare şi îmbunătăţire a reglementărilor comerciale în acord cu legislația primară şi cu necesitățile tuturor participanților la piața de energie.

Astfel, prin actualizarea unuia dintre cele mai importante acte de legislație secundară emise de ANRE – Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienţii finali (Regulament) este îmbunătățit cadrul de reglementare pentru desfăşurarea activităţii de furnizare, prevederile sale aplicându-se atât clienţilor finali și furnizorilor de energie electrică, cât și operatorilor de distribuţie a energiei electrice şi operatorului de transport şi de sistem.

În linii generale, Regulamentul vizează actualizarea şi completarea unor prevederi deja existente în reglementări, dar și introducerea unora noi, iar aici le voi enumera pe cele mai importante:

 • stabilirea conținutului ofertelor de furnizare;
 • detalierea modului prin care operatorii de distribuţie asigură accesul nerestricționat, gratuit și garantat la informațiile din baza de date referitoare la locurile de consum racordate la rețeaua electrică de distribuție din zona de licență, inclusiv clienților finali pentru locurile proprii de consum.
 • introducerea noţiunii de client activ cu detalierea drepturilor, obligaţiilor, modului de certificare şi de vânzare a energiei electrice produse, regulilor de comercializare a energiei electrice pentru acești clienți etc.;
 • în cazul clienţilor casnici, precum şi în cazul clienţilor preluaţi de către furnizorul de ultimă instanţă, perioada de facturare să fie lunară;
 • stabilirea perioadei maxime de regularizare a facturilor la maximum 3 ani;
 • emiterea de către furnizori, începând cu consumul lunii aprilie, a facturilor catre clienții casnici cu respectarea modelului de factură aplicabil clienţilor beneficiari ai serviciului universal, conform reglementărilor în vigoare pentru facilitarea înţelegerii facturilor de către clienţi;
 • în cazul în care furnizorul emite factura pentru o perioadă de facturare mai mare decât cea prevăzută în contract sau stabilită conform reglementărilor în vigoare, acesta, va fi obligat să ofere clientului si posibilitatea platii eşalonate pentru sumele datorate, pe o perioadă cel puţin egală cu perioada de facturare pentru care a fost emisă factura;
 • pentru clienții vulnerabili, eşalonarea la plată a facturii, la cererea acestora, pe o perioadă de minim 3 luni sau convenită de părţi;
 • actualizarea elementelor obligatorii care trebuie conținute într-un contract de furnizare încheiat de un furnizor cu un client final;
 • introducerea noţiunii de contract cu preţuri dinamice care trebuie să reflecte variaţia de preţ pe PZU şi/sau PI, la intervale cel puţin egale cu frecvenţa închiderii pieţei;
 • detalierea conţinutului ofertei de furnizare a energiei electrice cu preţuri dinamice;
 • formula de calcul al preţului de furnizare a energiei electrice, cu defalcarea componentelor;
 • introducerea și actualizarea conținutului minim al tuturor facturilor de energie electrică, respectiv informațiile obligatorii a fi incluse de furnizori în acestea;
 • detalierea și actualizarea modalităților de soluţionare de către furnizor a plângerilor privind facturarea, astfel clientul nu este obligat să achite factura pentru care a înaintat o plângere furnizorului până la soluționarea plângerii, iar furnizorul este obligat să analizeze plângerea clientului referitoare la factura emisă indiferent dacă factura a fost sau nu achitată și să transmită acestuia rezultatul analizei efectuate.

 Care vor fi drepturile consumatorilor? Dar obligațiile furnizorilor?

Zoltan Nagy-Bege: Suplimentar drepturilor deja conferite clienților finali de energie electrică prin intermediul actelor legislative emise de ANRE aflate în vigoare, noul Regulament de furnizare a energiei electrice la clienții finali vine cu o serie de beneficii în scopul de a completa atât măsurile de protecție a clienților finali, cât și pentru a fi implementate prevederile cadrului legislativ european și național incident în domeniu.

Printre cele mai importante drepturi destinate clienților finali de energie electrică, nou introduse în Regulament doresc să le menționez pe următoarele:

 • Clientul final are dreptul la eşalonarea la plată a sumelor datorate furnizorului, pe o perioadă cel puţin egală cu perioada de facturare pentru care a fost emisă factura.
 • Clientul final are dreptul să îşi schimbe furnizorul sau participantul la piaţă implicat în agregare, cu respectarea condiţiilor contractuale, în termen de maximum 21 de zile de la iniţierea acesteia, iar nu mai târziu de anul 2026 procesul tehnic de schimbare a furnizorului se va realiza în 24 de ore şi în orice zi lucrătoare, conform unei proceduri aprobate de ANRE;
 • Clientul final are dreptul să i se notifice în mod corespunzător orice intenţie de modificare a condiţiilor/clauzelor contractuale şi să fie informaţi, în momentul notificării, cu privire la dreptul de a înceta contractul în cazul în care nu acceptă noile condiţii contractuale;
 • Clientul final are dreptul să fie informat corespunzător cu privire la consumul real de energie electrică şi la costurile reale, suficient de frecvent, astfel încât să aibă posibilitatea să îşi regularizeze propriul consum de energie electrică
 • Clientul final are dreptul să încheie contracte de energie electrică la preţuri dinamice, cu condiţia să aibă un sistem de contorizare inteligentă.
 • Clientul final are dreptul să primească informaţii despre avantajele, costurile şi riscurile contractelor de energie electrică la preţuri dinamice, inclusiv cu privire la necesitatea de a avea un sistem de contorizare inteligentă.

În ceea ce privește modificările aduse la Regulament și care vizează activitatea furnizorilor de energie electrică, noua reglementare instituie noi obligații și în sarcina furnizorilor, după cum urmează:

 • obligația furnizorului de a publica pe pagina proprie de internet oferte-tip cel puţin pentru clienţii casnici şi microîntreprinderi cu un consum anual estimat sub 100.000 kWh;
 • obligația furnizorului de a detalia modul de soluţionare de către furnizor a plângerilor privind facturarea, cu precizarea că acesta este obligat să analizeze plângerea clientului referitoare la factura emisă indiferent dacă factura a fost sau nu achitată și să transmită acestuia rezultatul analizei efectuate, în termenele prevăzute în standardul de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, în vigoare.
 • Obligația furnizorului de a deţine o pagină de internet proprie care să permită înregistrarea numărului de accesări într-o perioadă dată si să pună la dispoziţia clientului un formular on-line pentru înregistrarea plângerilor.
 • Furnizorul are obligația de a deține o pagină de internet prin care să pună la dispoziţia clientului final prin acces parolat, gratuit, în timp real şi securizat cel puţin:
  • accesarea datelor proprii privind valoarea facturilor emise și istoricul de consum aferent locului/locurilor de consum propriu/proprii, pentru o perioadă de până la 12 luni anterioare solicitării sau pentru perioada scursă de la încheierea contractului de furnizare a energiei electrice, dacă aceasta din urmă este mai mică, istoricul plăţilor şi, dacă este cazul, al sumelor datorate;
  • transmiterea indexului autocitit;
  • comparaţia dintre consumul actual şi consumul corespunzător aceleiaşi perioade a anului anterior, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile, preferabil sub formă grafică;
  • comparaţia dintre consumul mediu zilnic din perioada de facturare curentă și consumul mediu zilnic din perioada de facturare similară din anul precedent, preferabil în formă grafică; în cazul în care are montat SMI, care permite stocarea şi furnizarea de informaţii exacte privind consumurile utilizate la facturare să aibă posibilitatea de a accesa, tipurile de informaţii suplimentare privind consumurile anterioare de energie electrică, în condiţiile reglementărilor aplicabile;
  • transmiterea și gestionarea solicitărilor/reclamațiilor
  • un ghid cu explicaţii privind elementele din conţinutul modelului de factură de energie electrică utilizat în relaţia cu clienţii.

Consideraţi că ar fi nevoie de campanii de educare privind drepturile şi obligatiile consumatorilor?

Zoltan Nagy-Bege: Am fost, sunt și voi rămâne adeptul garantării accesului clientului final la informații utile, care să reflecte evoluțiile recente din sectorul energetic, dar și al inițiativelor care să vizeze o creștere a nivelului de informare în rândul consumatorilor.

Astfel, cu această optică și coroborat cu necesitatea implementării prevederilor din Ordonanța de urgență nr. 143/2021, în 2022 a fost creat cadrul legal care a permis demararea primei campanii de informare derulată de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei.

Scopul campaniei a vizat conștientizarea clienților finali cu privire la drepturile pe care le au în relația cu furnizorii de energie, cele mai importante aspecte legate de alegerea unei oferte de furnizare a energiei electrice sau a gazelor naturale, precum și înțelegerea informațiilor prevăzute în factură. Sunt de părere că, respectarea acestor drepturi și cunoașterea lor de către consumatori generează efecte pozitive, mai ales în actuala conjunctură de pe piața energiei.

Campania s-a adresat celor aproximativ 9,8 milioane de consumatori de energie electrică și celor peste 4 milioane de gaze naturale şi s-a desfășurat începând cu cea de a 2-a jumătate a lunii august atât în mediul audiovizual, prin difuzarea de spot-uri audio şi video, cât şi în mediul on-line și social media. Doresc să precizez faptul că ANRE va derula anual, potrivit legii, astfel de campanii de informare a clienților finali, scopul rămânând același, și anume promovarea drepturilor și obligațiilor deopotrivă ale clienților finali și ale furnizorilor și diseminarea unor informații referitoare la cele mai importante aspecte conexe domeniului energiei.

Aș vrea să subliniez totodată faptul că, adiacent activității de informare destinată cliențiilor finali derulată prin intermediul activităților specifice din cadrul Campaniei de informare, activitatea de preluare și soluționare a reclamațiilor/plângerilor primite din partea clienților finali s-a intensificat în ultimele luni, aceasta devenind un instrument foarte eficient în procesul de sprijinire a clienților finali de energie electrică și gaze naturale, în diversele probleme pe care aceștia le întâmpină.

Pentru exemplificare, în anul 2022, am primit și am soluționat în cadrul autorității un număr de 39001 reclamații formulate de persoane fizice şi juridice beneficiare ale serviciilor prestate de operatorii economici din sectoarele energiei electrice și gazelor naturale dintre care:

 • 25974 de reclamații au fost înregistrate în sectorul energiei electrice
 • 13027 de reclamații înregistrate în sectorul gazelor naturale

Tendința de adresare a reclamațiilor se menține în creștere față de anii anteriori, astfel că prin comparație cu anul 2021, în anul 2022, a fost înregistrată o creștere a numărului de reclamații de 64%, generată de problemele întâmpinate de consumatori în piața concurențială de energie electrică și de gaze naturale, cel mai adesea fiind semnalate aspecte legate de:

 • emiterea și facturarea propriu-zisă a energiei electrice și gazelor naturale cu aplicarea schemelor de compensare și a plafonărilor de către furnizori
 • de contractarea energiei electrice și gazelor naturale
 • de problemele apărute la racordarea la sistemele/rețelele de gaze naturale/energie electrică a utilizatorilor, inclusiv a prosumatorilor,
 • de aspecte legate de instalarea grupurilor de măsurare, precum și de citirea indexului afișat de acestea.

Țin să subliniez faptul că ANRE va continua să monitorizeze respectarea prevederilor legale în vigoare pentru a sancționa orice încălcări care afectează consumatorii de energie electrică și gaze naturale.

Sursa: Financial Intelligence

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.