Jun 23, 2023

IPO – Hidroelectrica intenționează să distribuie, cu titlu de dividende ordinare, minimum 90% din profitul net anual – prospect

Hidroelectrica intenționează să distribuie, cu titlu de dividende ordinare, minimum 90% din profitul net anual, conform prospectului IPO-ului companiei.

“Societatea intenționează să distribuie, cu titlu de dividende ordinare, minimum 90% din profitul net anual individual distribuibil al Societății începând cu exercițiul financiar imediat următor Ofertei. În plus, Societatea ar putea decide printr-o hotărâre AGA să distribuie, după unica sa apreciere, dividende extraordinare din câștigul reportat al Societății, dacă este utilizabil”, se arata in prospect.

În prezent, distribuirea de dividende în cadrul Emitentului este guvernată, printre altele, și de OG 64/2001. Potrivit acesteia, în cazul societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează, dacă prin legi speciale nu se prevede altfel, în dividende de minimum 50%. Societatea nu a avut o politică oficială privind dividendele în perioada 2020-2022, cu excepția prevederilor speciale. Prin AGA din data de 22 iunie 2023, Societatea a aprobat o nouă politică de dividende, disponibilă pe pagina de internet a Emitentului.

In 2023, compania a acordat dividende de 4,3 miliarde lei (vezi tabel).

Intervalul orientativ al Prețului de Ofertă a fost stabilit între 94 RON și 112 RON pe Acțiune Oferită (“Intervalul Prețului de Ofertă”), ceea ce corespunde unei capitalizări de piață de la 42,3 miliarde de RON până la 50,4 miliarde de RON (de la 8,5 miliarde de EUR până la 10,2 miliarde de EUR).

Sursa: Financial Intelligence

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.