Dec 21, 2022

Ministerul Energiei a publicat proiectul de OUG care elimină obligația clienților casnici cu mai multe locuri de a depune declarații | InvesTenergy

Ministerul Energiei a publicat, pe site-ul propriu, proiectul de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023.

Prin prezentul proiect de act normative, se propune abrogarea art. 1 alin (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările și completările ulterioare, eliminându-se obligația clienților casnici care au locuri de consum la domiciliu și la reședință de a depune declarații privind locul de consum la care beneficiază de preț plafonat.

Iată și motivarea din proiectul de OUG: Având în vedere că prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 …a fost aprobată o schemă de sprijin pentru clienţii finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale, schemă de sprijin care se aplică începând cu data de 1 aprilie 2022, având în vedere obiectul propus reprezentat de importanța asigurării în plan economic și social a unui nivel ridicat de protecție a vieții, sănătății și securității consumatorilor, precum și necesitatea garantării dreptului acestora cu privire la implementarea măsurilor de sprijin stabilite prin norme de nivel primar în scopul asigurării unei mai bune funcționalități a pieței de energie și a unui nivel înalt de protecție a consumatorilor cu privire la practicile comerciale, ce pot aduce atingere intereselor economice ale acestora, printr-o protecție sporită a consumatorilor, pentru a evita facturarea diferită a consumatorilor casnici proprietari în raport consumatorii casnici chiriași, fapt ce necesită asigurarea unui tratament egal și nediscriminatoriu intre aceste două categorii de consumatori casnici, regim diferențiat pe care îl stabilește, la momentul actual, la art. 1 alin. (10), Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022, întrucât menținerea acestei prevederi poate afecta grav persoanele care locuiesc cu chirie, persoane care, chiar dacă în conformitate cu consumul lunar realizat sau dacă se găsesc în situațiile speciale menționate la art. 1 alin (1) lit a, pct. ii), iii) sau iv) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022, ar avea dreptul să beneficieze de preț plafonat, nu ar putea beneficia de facilitățile oferite în lipsa unei eventuale declarații depuse de proprietar sau în lipsa unui contract încheiat direct cu un furnizor de energie electrică luând în considerare necesitatea de interes public reprezentată de asigurarea unei protecții similare pentru locurile de consum utilizate de către alte persoane decât proprietarii acestora. În final, se precizează că toate cele prezentate vizează interesul general public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată.

Sursa: InvesTenergy

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.