Mar 14, 2023

Ministerul Energiei a publicat un proiect de Ordonanță de urgență privind efectuarea serviciilor de tranzacționare pe piața pentru ziua următoare și pe piața intrazilnică de un unic operator desemnat al pieței de energie electrică

Ministerul Energiei a lansat în dezbatere publică un proiect de Ordonanța de urgență privind efectuarea serviciilor de tranzacționare pe piața pentru ziua următoare și pe piața intrazilnică de un unic operator desemnat al pieței de energie electrică și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023.

“- Pe perioada aplicării schemei de sprijin instituite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările și completările ulterioare, în zona de ofertare România, până la data de 31 martie 2025 Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) să nu mai emită noi decizii de desemnare în calitate de operator desemnat al pieței de energie electrică (OPEED) pentru serviciile de tranzacționare pe Piața Pentru Ziua Următoare de energie electrică (PZU) și Piața Intra Zilnică de energie electrică (PI). –

-Totodată, având în vedere solicitările operatorilor economici producători de energie electrică exceptați de la obligația participării la mecanismul schemei de sprijin care și-au exprimat interesul și disponibilitatea de a participa la mecanismul de achiziție centralizată de energie electrică desfășurat în cadrul schemei de sprijin instituită prin OUG nr. 153/2022 și ținând cont că o participare mai largă poate contribui la atingerea mai facilă a scopului schemei de sprijin, este necesară acordarea posibilității ca respectiva categorie de producători să poată participa, pe bază voluntară, la mecanismul de achiziție centralizată de energie electrică.”

MInisterul Energiei precizeaza faptul că piața nu este încă stabilizată în urma instituirii ultimelor măsuri cu caracter temporar necesare pentru evitarea riscului ca majorarea drastică a prețurilor la energie electrică și gaze naturale plătite de către clienții finali să agraveze nivelul de sărăcie energetică și să conducă la un blocaj al activităților economice la nivel național.

Creșterea prețurilor la gaze naturale a fost cauzată în principal de escaladarea războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, parte contractantă la Tratatul de instituire a Comunității Energiei, începând din februarie 2022, care a condus la o scădere semnificativă a aprovizionării cu gaze, dar și incertitudine cu privire la aprovizionarea cu alte produse de bază, cum ar fi cărbunele superior și țițeiul, utilizate de instalațiile de producere a energiei electrice, se mai arata in nota de fundamentare a proiecutului: “Acest context a generat creșteri suplimentare substanțiale a prețurilor energiei electrice, precum și o volatilitate sporită a acestora, în special pe piețele angro. Având în vedere creșterea extremă a prețurilor la gaze și energie electrică, intervențiile statului și cele publice pentru protecția consumatorilor sunt deosebit de importante și permise de cadrul de reglementare al Uniunii Europene, cel mai recent prin Regulamentul (UE) 2022/1854 privind o intervenție de urgență pentru abordarea problemei prețurilor ridicate la energie.”

Sursa: Financial Intelligence

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.