Oct 14, 2022

Ministerul Energiei lucrează la Strategia Națională pentru Hidrogen. Consultanți: PwC România și Horváth | InvesTenergy

Ministerul Energiei anunță inițierea procesului de elaborare a ”Strategiei Naționale pentru Hidrogen și Planul de Acțiune”, parte din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Proiectul „Strategia Națională pentru Hidrogen și Planul de Acțiune pentru România” beneficiază de sprijin tehnic din partea Direcției Generale pentru Sprijinirea Reformelor Structurale (DG REFORM) a Comisiei Europene.

Proiectul este implementat în colaborare cu consorțiul de consultanți format din PwC România și Horváth, care a fost selectat de către DG REFORM în urma unei proceduri de achiziții publice.

Strategia va avea ca scop atingerea țintelor din procesul de tranziție energetică și decarbonare a sectoarelor economice precum și realizarea cadrului legal pentru facilitarea investițiilor în hidrogen pe întreg lanțul valoric.

Modificările vor trebui să îndepărteze orice obstacole legislative și administrative în calea dezvoltării tehnologiei hidrogenului din surse regenerabile și cu emisii reduse de carbon, pentru a putea fi dezvoltat întregul lanț valoric al hidrogenului, inclusiv utilizarea obligatorie a aparatelor și echipamentelor pregătite pentru hidrogen de către utilizatorii finali, se precizează într-un comunicat al Minsiterului Energiei.

Pentru a beneficia de toate datele și informațiile relevante pentru dezvoltarea strategiei naționale privind hidrogenul și a unui plan de acțiune realist, Ministerul Energiei a înființat și coordonează un grup de lucru care include alte ministere și autorități relevante și alte părți interesate (companii, instituții și asociații) ale căror eforturi comune pot conduce la obținerea rezultatelor așteptate.

În acest sens, Ministerul Energiei face un apel la implicarea activă a tuturor părților interesate în procesul de elaborare a strategiei și a planului de acțiune privind hidrogenul.

Sursa: InvesTenergy

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.