Oct 3, 2022

Ministerul Energiei propune înființarea Fondului Național de Investiții în Eficiența Energetică. Proiect de lege în consultare publică | InvesTenergy

Ministerul Energiei propune înființarea Fondului Național de Investiții în Eficiența Energetică, în vederea susținerii şi realizării cu prioritate a proiectelor care vizează creșterea eficienței energetice și reducerea gazelor cu efect de sera. Proiectul de lege ce va fi supus dezbaterii și aprobării Parlamentului este pus în consultare publică de Ministerul Energiei.

Fondul va fi la dispozitia Ministerului Energiei, care îl va gestiona prin Direcția Eficiență Energetică și se adresează următoarelor categorii de beneficiari: întreprinderi mici și mijlocii; unități de învățământ preuniversitar și universitar și institute de cercetare; organizații întemeiate în baza Ordonanței nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații; unități administrativ-teritoriale; programe operaționale și alte mecanisme de finanțare din fonduri europene, care se supun criteriilor de eficiență energetică ale fondului.

Propunerea de act normativ pentru constituirea Fondului Național de Investiții în Eficiență Energetică asigură îndeplinirea prevederilor Legii nr.121/ 2014 privind eficiența energetică și aplică angajamentul din cadrul PNRR, Componenta 6 – Energie, R-5, precum și prevederile art. 20 din Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind eficiența energetică, amendată prin Directivei 2018/2002/UE.

Propunerile de modificare și/sau completare sunt așteptate până pe 13.10.2022. Potrivit proiectului de lege, veniturile Fondului Național de Investiții în Eficiența Energetică se constituie din:

* alocarea bugetară anuală la nivelul Ministerului Energiei ;

* o cotă de 0,1% din valoarea brută anuală a veniturilor generate operatorilor economici care consumă anual o cantitate de energie de peste 1.000 tone echivalent petrol, din livrarea surplusului de energie în Sistemul Energetic Național, care implementează proiecte finanța prin programele aprobate din Fondul Național de Investiții în Eficiența Energetică;

* amenzile încasate în urma aplicării sancțiunilor, conform art. 18 din Legea 121/2014 privind eficiența energetică;

* sumele transferate Ministerului Energiei în temeiul art. XVII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2020, cu modificările şi completările ulterioare; sumele necheltuite din bugetul aprobat în temeiul Ordonanței de urgență nr. 159/2020 privind finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii și domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp – 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul Energetic Național, precum și a staţiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, prin Programul de finanțare „ELECTRIC UP”, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 12/2022.

Sursa:  InvesTenergy

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.