Jan 18, 2023

Ministerul Energiei va angaja 60 de persoane. Vor lucra la implementarea măsurilor de sprijin în energie și gestionarea finanţării investiţiilor din Fondul pentru modernizare și PNRR. HG pe masa Guvernului |

Este necesară consolidarea structurii Direcției Generale Ajutor de Stat și Fonduri Europene. În lipsa unei structuri stabile si cu expertiza de gestionare a programelor investiționale există un risc considerabil de pierdere a finanțării alocate României pentru sectorul energetic, susține Ministerul Energiei

Ministerul Energiei va angaja 60 de persoane, care să lucreze la implementarea măsurilor de sprijin în energie și gestionarea finanţării investiţiilor din Fondul pentru modernizare și PNRR.

Guvernul va aproba, în ședința de astăzi 18 ianuarie, un proiect de HG pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 316/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei.

Acesta prevede suplimentarea personalului Ministerului Energiei din cadrul Direcției Generale Ajutor de Stat și Fonduri Eropene și a structurilor cu atribuții în domeniul serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat și în domeniul proiectelor în domeniul gazelor naturale, cu un număr corespunzător de 60 posturi, de la 332 la 392.

Ocuparea prin concurs a posturilor vacante existente la nivelul Ministerului Energiei se realizează începând cu anul 2023. Așadar, Ministerul Energiei va modifica şi/sau va completa, după caz, cadrul legal privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Direcției Generale Ajutor de Stat și Fonduri Europene (DGASFE), structură cu competențe aferente activității de gestionare a investițiilor, în scopul realizării funcției ministerului de absorbţie a fondurilor acordate de Uniunea Europeană, în domeniile aflate în responsabilitatea sa. DGASFE are, în principal, următoarele atribuții :

– Programare (având sub-domeniile de pregătire proiecte, evaluare, contractare, evaluarea capacității administrative a principalilor beneficiari, coordonare metodologică, elaborarea schemelor de ajutor de stat și urmărirea implementării acestora);

– Monitorizare tehnică (asigurarea premiselor optime de implementare a proiectelor, verificarea tehnică a situațiilor de lucrări și vizite on the spot, raportări, verificare achiziții publice, sprijin acordat autorităților contractante în managementul de contract, inclusiv în soluționarea blocajelor ce pot interveni în implementarea proiectelor);

– Monitorizare financiară (verificarea documentelor financiare și raportările aferente)

– Identificarea neregulilor, recuperarea și raportarea acestora.

În ceea ce priveste personalul necesar gestionării proiectelor, ținând cont de diversitatea surselor de finanțare, complexitatea proiectelor, bugetul programelor, coroborat cu mecanismele de finanțare, se impune adoptarea, cu celeritate, a unor măsuri care să vizeze, pe de o parte, reorganizarea acestei structuri, în conformitate cu dispozițiile art. 6 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2022 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar de implementare şi gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum și suplimentarea personalului cu un număr corespunzător de posturi, se precizează într-o notă a Ministerului Energiei.

În lipsa unei structuri stabile si cu expertiza de gestionare a programelor investiționale exista un risc considerabil de pierdere a finanțării alocate României pentru sectorul energetic, avertizează Ministerul Energiei. Totodată, exista riscul ratării ultimelor posibilități de finanțare a investițiilor neprioritare (conform clasificării din legislația aferenta Fondului pentru modernizare, la aceasta categorie sunt incluse capacitățile pe gaz), în contextul tendințelor tot mai accentuate de concentrare a investițiilor pe resurse regenerabile. De asemenea, este necesară consolidarea structurii Direcției Generale Ajutor de Stat și Fonduri Europene, responsabilă cu gestionarea finanțării europene aferente PNRR și Fondul pentru modernizare, cu luarea în considerare a arhitecturii și funcțiilor unei autorități de management al asistenței financiare nerambursabile acordate României de către Uniunea Europeană.

Totodată este necesară redimensionarea, prin suplimentarea numărului de posturi și a personalului din cadrul Direcției Generale Piețe de Electricitate și Gaze Naturale, Eficiență și Riscuri care participă la implementarea conform procedurilor aplicabile a măsurilor de sprijin în domeniul energetic și la realizarea proiectelor în domeniul gazelor naturale declarate ca fiind de importanţă naţională prin hotărâre a Guvernului, precum şi proiectele de interes comun în domeniul gazelor naturale, stabilite prin regulamente europene.

Sursa: InvesTenergy

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.