Mar 27, 2023

Noi facturi la energie din aprilie. ANRE vine cu clarificări la informațiile cuprinse în factură și anexă | InvesTenergy

Din aprilie, consumatorii casnici vor primi un nou model de factură la energie electrică, care va conține mai multe informații utile și va fi mai ușor de înțeles. Noua factură și anexele aferente contractului vor conține o serie de noi informații, cum ar fi comparații ale consumului, mixul de energie, impactul asupra mediului, modalitatea de schimbare a furnizorului, potrivit unui ordin al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

Pentru că va conține mai multe informații, noile facturi trebuie să fie clare atât pentru operatori, cât și pentru clienții lor. Într-o informare publică, ANRE vine cu clarificări la informațiile cuprinse în factura de energie electrică și anexa la factură, conform prevederilor art. 24 alin. (7) al Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 5/2023.

Clienții finali sunt sprijiniți cu informații cu privire la măsurile disponibile de îmbunătăţire a eficienţei energetice pentru echipamentele care utilizează energie, în cazul în care facturile au la bază consumul real sau o citire de la distanţă de către distribuitori. Sunt indicate, în anexa la factură, date de contact ale organizaţiilor consumatorilor, ale agenţiilor pentru energie sau ale  organismelor similare, inclusiv adrese de site-uri internet, de unde se pot obţine astfel de informaţii.

ANRE precizează că informațiile se publică cel puțin în facturile emise pe baza indexului citit de OD cu periodicitatea prevăzută de dispozițiile legale în vigoare. Furnizorul are obligaţia să deţină o pagină de internet proprie care să permit înregistrarea numărului de accesări într-o perioadă dată şi să pună la dispoziţia clientului un formular online pentru înregistrarea plângerilor şi care să conţină informaţiile indicate în anexa la factură.

În toate facturile de energie electrică emise se vor publica informații despre:

  • contribuţia fiecărei surse de energie la mixul de energie al furnizorului în anul precedent, în mod inteligibil şi uşor de comparat;
  • impactul asupra mediului, cel puţin în ceea ce priveşte emisiile de CO_2 şi deşeurile radioactive rezultate din producerea de energie electrică pe baza mixului de energie global al furnizorului din anul precedent.

Se vor utiliza datele cuprinse în cea mai recentă eticheta de energie electrică publicată la data emiterii facturii, precizează ANRE. Furnizorii sunt obligați să transmită clienților finali până cel târziu, pe data de 31 iulie eticheta energiei electrice.

ANRE vine cu clarificări către operatori și în ce privește comparațiile între consumul actual de energie electrică al clientului şi consumul clientului pentru aceeaşi perioadă a anului anterior, sub formă grafică, în cazul în care facturile au la bază consumul real sau o citire de la distanţă de către OD.

Comparațiile se referă la consumul clientului aferent perioadei de aplicare a contractului de furnizare. Consumul actual reprezintă consumul mediu lunar al perioadei pentru care a fost emisă factura. Consumul față de care se realizează comparația este consumul mediu lunar al perioadei similare a anului anterioravând în vedere că nu există la această dată definit un client mediu de energie normalizat sau etalon.

ANRE recomandă realizarea comparației consumului clientului față de consumul mediu lunar al clienților casnici/noncasnici etalon aferent tranșei de consum în care se încadrează consumul clientului. Tranșele de consum standard anual de energie electrică pentru clienții casnici, respectiv pentru clienții noncasnici sunt prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 2016/1952 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 octombrie 2016. Limitele lunare pe fiecare tranșă au fost determinate de ANRE prin împărțirea la 12 a valorilor limitelor consumului anual aferente tranșei respective (pentru stabilirea consumului mediu anual/lunar al unui client normalizat sau etalon, pe tranșele de consum prezentate mai sus sunt utilizate datele raportate la ANRE de către toți furnizorii de energie electrică, respectiv consumul final de energie electrică pe tip de client final, tranșe consum anual și numărul mediu de clienți finali pe tip de client final, tranșe de consum anual, aferente anului anterior anului în care se publică informațiile. Valorile consumului mediu lunar al clientului etalon pentru fiecare tranșă de consum se publică de către ANRE pe pagina proprie de internet până la data de 31 martie a anului pentru anul anterior. Furnizorii utilizează cele mai recente valori publicate pe site-ul ANRE.

Referitor la datele cumulative cel puţin pentru ultimii trei ani sau pentru perioada calculată de la începutul contractului de furnizare a energiei electrice, dacă aceasta din urmă este mai mică, în cazul în care clientul final dispune de un contor care permite citirea de la distanţă de către OD, ANRE precizează: informațiile se publică doar în facturile emise clienților care dispun de un contor care permite citirea de la distanță de către OD furnizorul înscrie pe anexa la factură locația/ modalitatea de accesare a datelor de consum informațiile sunt date de consum pentru ultimii 3 ani/pentru perioada contractului de furnizare/data montării contorului care permite citirea de la distanță de către OD.

Sursa: InvesTenergy

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.