Jun 29, 2023

O nouă lege pentru CNCAN, pentru atragerea personalului bine pregătit în domeniul reglementării | InvesTenergy

Camera Deputaților a adoptat Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare precum şi pentru modificarea Legii nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional.

Prin măsurile incluse în legea, votată în Camera Deputaților, urmărim creşterea şi consolidarea capabilităţilor Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) de a asigura îndeplinirea integrală a funcţiilor de reglementare, autorizare şi control în domeniul nuclear, precizează fostul ministru al Energiei, deputatul Virgil Popescu.

Astfel, se preconizează atât o suplimentare a structurii organizaţionale, pentru gestionarea în bune condiţii a proceselor de autorizare şi control pentru noile proiecte de instalaţii nucleare, inclusiv reactoarele mici de tip modular (SMR), cât şi asigurarea unui nivel corespunzător de salarizare pentru personalul CNCAN, spune Virgil Popescu, subliniind: “Susținem dezvoltarea programului nuclear al României, prin asigurarea condițiilor necesare pentru atragerea personalului bine pregătit în domeniul reglementării”.

”Finanțarea CNCAN se asigură integral din venituri proprii, respectiv din tarife percepute pentru reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, din contribuții ale organismelor internaționale, încasări sau venituri din alte surse, conform prevederilor legale.

Din veniturile proprii realizate se asigură cheltuieli curente și de capital, constituirea de fonduri pentru acordarea de stimulente și sporuri, precum și cheltuieli pentru constituirea de fonduri pentru acordarea de stimulente și sporuri, precum și cheltuieli pentru achiziția de bunuri și servicii care se efectuează pentru realizarea activității CNCAN în îndeplinirea funcțiilor sale. (…)

În vederea obținerii, menținerii și îmbunătățirii continue a competențelor și abilităților personalului propriu, în domeniul securității nucleare și radiologice și al pregătirii pentru situații de urgență, CNCAN implementează programe de educare și formare profesională a personalului cu responsabilități legate de reglementarea, autorizarea și controlul instalațiilor și activităților nucleare.

Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția art. I pct. 4, cu referire la art. 4 alin. (7) – (10), care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2024”.

Sursa: InvesTenergy

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.