Nov 18, 2022

Operatorii încarcă date în Platforma online de schimbare a furnizorului de energie și gaze naturale – POSF. ANRE va anunța oficial data de la care platforma poate fi utilizată de către consumatorii finali | InvesTenergy

Sunt deja înregistrați în POSF un număr de 77 de furnizori de energie electrică, 57 furnizori de gaze naturale, 25 de operatori de rețea de energie electrică și 31 de operatori de rețea de gaze naturale Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE a implementat Platforma online de schimbare a furnizorului de energie electrică și de gaze naturale la nivel național (POSF), devenind astfel operator al acesteia.

Autoritatea anunţă stadiul integrării în POSF a operatorilor economici din domeniul energiei electrice şi a gazelor naturale. Aceștia sunt în curs de încărcare a metadatelor pentru locurile de consum și pentru contractele de furnizare și de rețea, conform obligațiilor instituite prin Regulamentul POSF.

Potrivit datelor ANRE, sunt înregistrați în POSF un număr de 77 de furnizori de energie electrică, 57 furnizori de gaze naturale, 25 de operatori de rețea de energie electrică și 31 de operatori de rețea de gaze naturale. În ceea ce privește gradul de încărcare a datelor, la acest moment în POSF se identifică următoarele:

  • Total contracte de furnizare: 13.593.044
  • Contracte de furnizare energie electrică 9.427.282
  • Contracte de furnizare gaze naturale 4.165.762
  • Total locuri de consum: 15.254.299
  • Locuri de consum energie electrică 10.508.741
  • Locuri de consum gaze naturale 4.745.558.

În continuare, operatorii de rețea încarcă în POSF datele aferente activități proprii, iar furnizorii încarcă în POSF atât datele aferente activități proprii, cât și ofertele tip de furnizare în comparatorul de oferte integrat în POSF, motiv pentru care, la această dată, accesul consumatorilor la POSF este restricționat, potrivit unei informări a ANRE.

Începând cu data de 14.11.2022, operatorii de rețea care au fost pregătiți din punctul de vedere al sistemelor informatice proprii, precum și din punctul de vedere al gradului de îndeplinire a obligațiilor stabilite prin Regulamentul POSF în sarcina acestora, au început să comunice în POSF, folosind metadatele aferente locurilor de consum, contractelor de rețea prin mesajele specifice definite în standardul POSF.

Aceste schimburi tehnice au funcţionat normal fără incidente. Echipa formată din reprezentanți ANRE şi ai dezvoltatorului Metaminds-Connections oferă asistenţă permanentă tuturor operatorilor, se mai precizează în informarea ANRE. După ce se stabilizează schimburile de mesaje tehnice între operatori şi furnizori şi baza de date a POSF este încărcată, respectiv toţi operatorii de rețea și toţi furnizorii de energie electrică și gaze naturale își duc la îndeplinire obligațiile stabilite în sarcina acestora în raport de POSF, ANRE va anunța oficial data de la care platforma poate fi utilizată de către consumatorii finali. Operatorii economici din sectorul energiei electrice și gazelor naturale au obligația de a respecta toate prevederile legale privind sectorul în care activează, precum și activitatea specifică pe care o desfășoară. ANRE precizează că, în conformitate cu atribuțiile/competențele pe care le are, s-a demarat verificarea fiecărui operator economic în vederea determinării gradului de îndeplinire a obligațiilor stabilite în sarcina acestuia şi luarea de măsuri în cazul neîndeplinirii.

Adoptarea de către ANRE a acestor măsuri de simplificare a procedurilor administrative pentru toți consumatorii implicați în procesul de schimbare a furnizorului de energie electrică şi de gaze naturale, concomitent cu implementarea soluției informatice intuitive și inovative POSF, conduc la derularea procesului tehnic de schimbare a furnizorului în 24 de ore, îndeplinind astfel cerințele europene, se precizează într-o informare a ANRE. Prin proiectul

„Dezvoltarea capacității instituționale a Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei pentru simplificarea procesului de schimbare a furnizorului de energie electrică și de gaze naturale” – SMIS 129990/705, Autoritatea urmărește optimizarea proceselor operaționale din piața de energie, în scopul diminuării birocrației și consolidării concurenței prin reducerea duratei de schimbare a furnizorului în beneficiul consumatorului final. ANRE a aprobat, prin Ordinul nr.3/2022, cu modificările şi completările ulterioare, Regulamentul privind organizarea și funcționarea platformei online de schimbare a furnizorului de energie electrică şi gaze naturale şi pentru contractarea furnizării de energie electrică şi gaze naturale (Regulament POSF). Proiectul POCA, cu termen de finalizare la data de 23 decembrie 2022, este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, iar valoarea totală a proiectului este de 19.223.269,45 lei din care:

– 98% cheltuieli nerambursabile: 18.838.804,07 lei

– 2% cheltuieli contribuție proprie ANRE: 384.465,38 lei.

Sursa: InvesTenergy

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.