Jul 31, 2023

Petre Iulian Nicolescu – numit membru provizoriu în Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica

Hidroelectrica informează actionarii și investitorii asupra faptului că, în cadrul ședinței din dată de 31 iulie 2023, Consiliul de Supraveghere a hotărât numirea dlui Petre Iulian Nicolescu, cetățean român, în calitate de membru provizoriu în Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica, cu un mandat provizoriu de 4 luni, începând cu data de 1 august 2023, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanță corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016, sau până la desemnarea unui membru al Consiliului de Supraveghere selectat în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat.

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.