Sep 27, 2023

Sectorul energetic românesc – în atenția SUA și Canadei

Apreciere și consens politic, la cea mai avansată dimensiune de decizie, la scenă deschisă, pentru România, în Parlamentul de la Ottawa, prin care legislativul Canadei a încuviințat o finanțare de 3 miliarde de dolari, obținută pentru unitățile 3 și 4 de la Cernavodă, cel mai important proiect energetic al României.

Prezența, la o avansată dimensiune de autoritate politică și guvernamanetală românească, se înscrie pe linia acțiunilor de promovare a intereselor majore energetice ale României, formulă complexă derulată de factorii guvernamentali responsabili unde, în urma unor acțiuni și înțelegeri mutual preliminare, între experții români și cei americani și canadieni, EXIM SUA a aprobat, în unanimitate, o finanțare de 57 de milioane de dolari, pentru studii de inginerie și fezabilitate, pentru pregătirea construcției unităților 3 și 4 de la Cernavodă. Proiectul în speță va fi derulat și, respectiv, finalizat, în orizontul anului 2031, în paralel cu tehnologiile NuScale. România, prin experții și specialiștii săi, sub umbrela politicilor și a strategiilor ministerului de resort și, de asemenea, în conformitate cu dispozițiile circumscrise politicilor energetice coordonate de ministrul Sebastian Burduja și secretarul de stat Casian Nițulescu, a urmat pașii stabiiliți, alături de partenerii strategici, conext în care, în cadrul unor programe comune și strategii mutuale, bilaterale și multilaterale, pregătite și în care factorul politic român a lucrat și a integrat, întrutotul, expertiza românească internă și, în special, internațională, reușind promovarea, la un înalt nivel de participare și reprezentare, a intereselor țării, pe axele de asigurare a necesarului energetic național, convingând, pe rând, cele două guverne partenere și pe experții acestora, în direcțiile implicării capabilităților necesare, în acord deplin cu planurile și strategiile naționale în materie și în domeniu.

Seria agendelor guvernamentale bilaterale româno-americane și româno-canadiene corespunde, întru totul, cu prevederile și dispozițiile politicilor energetice ale României, prin care factorul guvernnamental a pregătit, în detaliu, și condițiile interne, reușind să echilbreze formulele de compliance ale piețelor energetice de resort, prin concluzii și decizii stabilite, în cadru oficial, la sediul Ministerului Energiei, în formule internaționale complexe de diplomație economică și comercială, reuniuni cu distribuitorii români de energie electrică și gaze naturale, prin care aceștia au fost încurajați să depună cât mai multe proiecte, pentru investiții în sector, pentru modernizarea sistemului de transport, guvernul român alocând deja peste 1 miliard de euro, în acest sens, din resursele aferente și stabilite, pendinte Fondului pentru Modernizare. Concluziile în cauză au fost dublate și de măsuri concrete de încurajare a prosumatorilor și de sancționare a abuzurilor pe linia descrisă.

Reușita românească în speță, a consacrat înalta dimensiune de expertiză operată, cu success, de experții și responsabilii guvernamentali români pe linie de politici energetice internaționale și a desăvârșit prin a marca, la o dimensiune avansată de excelență în performanță, în cadrul agendei canadiene, aliniind România la cea mai avansată formulă internațională de participare concretă și efectivă în programe energetice trans și multi naționale, alături de marii jucători ai Lumii, conform celor mai recente și avansate concepte în materie și în domeniu, stabilite de marile laboratoare mondiale și guvernele canadian și american, de sustenabilitate, reziliență, coeziune, tranziție către sursele și resursele de energii regenerabile, convenționale și non-convenționale, verzi, în acord și în conformitate cu cerințele și criteriile ENERGY TRANSITION TO PATH ZERO COMPLIANCE MODEL OVERSEAS.

Reușita românească în speță a avut în vedere strategiile G2G descrise și, totodată, a consacrat și formula B2B, în care experții români au pregătit, în detaliu, atât scope-ul cât și planning-ul circumscris variantelor de participare și de poziționare a țării, atât pe linie de politici guvernamentale energetice, cât și în sectoarele comerciale specifice, care vor alinia România în zona integrativ-emergentă a cluburilor selecte de interese energetice europene și internaționale și, cu atât mai mult va restabili echilibrele de forță, putere și autoritate în huburile și în clusterele operaționale atât ale burselor energetice de profil, cât și în mediile piețelor revizuite, în acest interval de tranziție, către noi surse de energie, conform unor înțelegeri ferme ale conducerilor cartelurilor dirijate de marii jucători internaționali din domeniul energiei. În această nouă arhitectură energetică pan-europeană, România capată noi valente și, în special, roluri, prin care va oferi și livra resursa energetică, va exporta expertiza și, de asemenea, va opera leadership guvernamental și corporativ, la înalte standarde de guvernanță, pe axele și nișele dimensiunii de securitate energetică europeană, la confluența macro-sistemelor euro-atlantic și estic, cuprins în arealul Europa Centrală și de Est, respectiv zona extinsă macro Marea Neagră – Marea Capsică.

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.