Aug 31, 2022

Statul s-a răzgândit cu supra-taxa la energie. Vrea ”contribuție de solidaritate

În piață a început să circule o nouă variantă de modificare a OUG 27/2022 privind plafonarea/compensarea prețurilor la energie electrică și gaze naturale începând cu 1 septembrie 2022 (vezi – Propunere modificare OUG 27-2022-varianta 29 august). Noua variantă – care pare, mai mult, ”un crochiu” de act normativ – nu cuprinde procente, în locul acestora existând ”XXX%”. În schimb, cuprinde noi denumiri de taxe – care acum se numesc ”contribuție” și încă ”de solidaritate”, precum și un nou loc în care să se verse banii: ”Fondul pentru Tranziție Energetică”!

Potrivit proiectului de modificare a OUG 27/2022, se prelungește până la sfârșitul verii viitoare (31 august 2023) perioada în care clienții casnici vor plăti preț plafonat la curent electric și gaze naturale. Prețurile rămân aceleași ca și în prezent: la curent electric, maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul n-1 este mai mic sau egal cu 20 – 100 KWh și maximum 0,8 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul n-1 este maxim 300 kWh. La gaze naturale, prețurile rămân maximum 0,31 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor casnici și maximum 0,37 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor noncasnici al căror consum anual de gaze naturale realizat în anul n-1 la locul de consum este de cel mult 50.000 MWh, precum şi în cazul producătorilor de energie termică.

La fel ca și în prima variantă de modificare a OUG 27/2022, școlile, spitalele, grădinițele plătesc maxim 1 leu/kWh, în timp ce instituțiile publice și IMM-urile plătesc 1 leu/kWh pentru 85% din consum, iar restul de 15% se plătește la prețul din contract (n.r. – evident, mult mai mare de 1 leu/kWh).

Diferența între prețul din factură și cel efectiv plătit de către clienții casnici și cei non-casnici este suportată de la bugetul de stat.

Sunt și prevederi pentru care nu s-a stabilit, încă, valoarea exactă. De exemplu, ”componenta de furnizare a energiei electrice şi/sau a gazelor naturale este de XXX lei/MWh pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, respectiv XXX lei/MWh pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale”, se arată în proiect. În OUG 27/2022 se prevede că ”componenta de furnizare a energiei electrice și/sau a gazelor naturale este de 73 lei/MWh pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, respectiv 12 lei/MWh pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale”. Ceea ce presupune că valoarea acestei componente ar putea suferi modificări.

Tot cu ”XXX” este stabilit și prețul cu care producătorii vând furnizorilor gaze naturale pentru populație și termocentralele care produc energie termică pentru populație. În OUG 27/2022, prețul pentru populație este stabilit la 150 lei/MWh, respectiv 250 lei/MWh, prețuri care erau păstrate și în prima formă a proiectului de modificare a Ordonanței.

Noul proiect de modificare prevede și că ”pentru operatorii economici titulari de licenţă, prestatori ai serviciilor de transport şi distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, costurile suplimentare cu achiziția de energie electrică şi gaze naturale, realizate în perioada 1 ianuarie 2022 – 31 martie 2023, în vederea acoperirii consumului propriu tehnologic şi, respectiv, consumului tehnologic, faţă de costurile incluse în tarifele reglementate, se capitalizează trimestrial”, iar ”costurile capitalizate recunoscute conform alin. (4) se amortizează pe o perioadă de 5 ani de la data capitalizării și se remunerează cu 50% din rata reglementată de rentabilitate aprobată de ANRE, aplicabilă pe perioada de amortizare a respectivelor costuri și se recunosc ca o componentă distinctă”.

De asemenea, ”producătorii români de energie electrică dispecerizabili și producătorii români de gaze naturale au obligația de a pune la dispoziția Transelectrica și Trangaz un minim de 80% din consmul propriu tehnologic al operatorului de transport și al operatorilor de distribuție concesionari, cantitatea de energie electrică și gaze naturale pusă la dispoziție de fiecare producător va fi proportională cu producția anului 2023 și necesarul pentru asigurarea consumului propriu tehnologic aferent perioadei 1 ianuarie 2023- 31 decembrie 2023”.

Coaliția să decidă. Apare Fondul de Tranziție Energetică. Și multe alte propuneri de modificare a OUG 27/2022

Pe lângă ”X”-urile de rigoare, în noul proiect de modificare a OUG 27/2022 se arată că ”Începând cu data de 1 septembrie 2022, pe perioada de aplicare a dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, producătorii de energie electrică, entitățile agregate de producere a energiei electrice, traderii, furnizorii și agregatorii care tranzacționează cantități de energie electrică pe piața angro plătesc o contribuție de solidaritate de XXX% din câștigurile realizate, stabilite în conformitate cu prevederile metodologiilor prevăzute în anexa nr. 6 și nr. 6.1.(de decis care e varianta)”. Evident, decizia aparține Coaliției!

În plus, proiectul prevede că ”Contribuția de solidaritate se calculează, se declară și se plătește de către vânzător în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data încasării contravalorii energiei electrice tranzacționate. Plata contribuției de solidaritate se efectuează în contul Fondului pentru Tranziție Energetică”. Deocamdată nu există acest Fond! Cel mai probabil, Ministerul de Finanțe sau cel al Energiei vor trebui să înființeze acest Fond. Mai mult, trebuie decis și ce se întâmplă cu banii strânși în acest Fond! Pentru că proiectul nu indică nimic în acest sens!

În plus, se propun două noi articole, dar care, la rândul lor, au nevoie de aprobarea Coaliției, pentru că nu au număr în noul proiect: ”Art. … Producătorii de energie electrică, au obligația să elaboreze și să aprobe în Adunarea Generală a Acționarilor până la data de 1 noiembrie 2022 strategia de valorificare a producției de energie electrică pentru următorii 4 ani. Art. … Valoarea maximă a prețului mediu ponderat al energiei electrice, la care ANRE calculează sumele de decontat de la Bugetul de Stat pentru furnizorii de energie electrică este de XXXX lei/MWh”.

Ceea ce înseamnă că producătorilor de energie electrică, deținuți majoritar de statul român, s-ar putea să li se impună ca, o anumită cantitate să fie vândută la un anumit preț pentru populație (ca în OUG 114/2018).

De asemenea, furnizorilor nu li se vor mai accepta să vină cu orice prețuri la decontare!

Proiectul de modificare a OUG 27/2022 conține și alte prevederi care au nevoie de aprobarea Coaliției.

Astfel, ”Art. …Începând cu data de 1 septembrie 2022, producătorii de energie electrică au dreptul să vândă prin contracte bilaterale negociate direct energia electrică din producția proprie doar furnizorilor de energie electrică care au în portofoliu clienți finali”.

De asemenea, ”Art. … (1) În vederea plății contribuției de solidaritate, începând cu data de 1 septembrie 2022, persoanele nerezidente care desfășoară tranzacții pe piața de energie din Romania sunt obligate să desemneze un reprezentant pentru îndeplinirea obligațiilor ce îi revin în baza prezentei ordonanțe. (2) Persoanele prevazute la alin. (1) sunt obligate să constituie garanției sub formă de scrisoare de garanție bancară sau cash colateral”.

În plus, se prevede că se plătește taxă de solidaritate și pentru contractele de export sau livrare intracomunitară.

Ultima prevedere fără număr prevede: ”Art. ….. În cazul operațiunilor de trading este interzisă ofertarea spre vânzare a unor cantități de energie electrică pentru care nu există cantități achiziționate”.

În principiu, acest proiect de OUG ar trebui adoptat până poimâine, adică 31 august, ca să poată intra în vigoare de la 1 septembrie 2022. Și aceasta pentru că așa își doresc unii membri ai Coaliției. Opinia noastră este că, preferabil, ar fi ca până la 1 septembrie să fie lansată în dezbatere publică, urmând ca, împreună cu toți specialiștii din piață, să se analizeze și să se adopte, apoi, varianta optimă.

Printr-o consultare reală a tuturor actorilor din piață, a specialiștilor din domeniul energetic, se poate trece peste această perioadă de criză, în așa fel încât nici statul să nu pătimească prea mult, dar nici companiile din sector să nu intre în insolvență și faliment, cu consecințe incomensurabile asupra întregii economii românești! Iar consumatorii, casnici și industriali, să beneficieze de energie sigură, la prețuri sustenabile!

Sursă: https://www.focus-energetic.ro

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.