Sep 4, 2022

Suma totală transmisă spre decontare Ministerului Energiei a depășit 2,6 miliarde lei

Suma totală verificată de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) şi transmisă spre decontare Ministerului Energiei pentru furnizorii de energie a depăşit 2,6 miliarde lei.

”Având în vedere activitatea desfăşurată în cadrul ANRE cu privire la colectarea, verificarea datelor, întocmirea fișelor de analiză și determinarea sumelor ce se cuvin spre decontare de la bugetul statului prin intermediul bugetului Ministerului Energiei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.118/2021, cu modificările și completările ulterioare, situaţia cererilor de decontare, pentru perioada noiembrie 2021 – martie 2022, și în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 27/2022, situația cererilor pentru perioada aprilie 2022 – martie 2023, se prezintă astfel:

OUG 118/2021 :

 • număr total societăți care au depus cereri: 80,
 • număr total cereri depuse: 350,
 • număr total cereri aprobate: 272,
 • număr total cereri neeligibile: 59,
 • suma transmisă către ME: 298.876.514,46 lei,
 • valoare totală cereri neeligibile: 243.419,53 lei
 • valoare totală solicitată: 309.119.933,99 lei”, anunță ANRE.

Diferența de 19 de cereri depuse pentru decontare, se află în diferite stadii de analiză, iar pe măsură ce operatorii încarcă datele și documentele justificative, solicitate de către experții alocați, verificarea și determinarea acestora se va realiza cu maximă operativitate.

În baza OUG 27/2022, situația este următoarea:

 • număr total societăți care au depus cereri: 54,
 • număr total cereri depuse: 126,
 • număr total cereri aprobate, clienți casnici: 12,
 • număr total cereri aprobate, clienți noncasnici: 19,
 • număr total cereri aprobate, clienți casnici și noncasnici: 31
 • număr total cereri neeligibile, clienți casnici: 1,
 • număr total cereri neeligibile, clienți noncasnici: 0,
 • suma transmisă către ME, clienți noncasnici: 335.192,15 lei
 • suma transmisă către ANPIS, clienți casnici: 277.594,44 lei,
 • suma transmisă, clienți casnici și noncasnici: 612.786,59 lei

Sume transmise către Ministerul Energiei (noncasnici) și Ministerul Muncii – Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (casnici) au fost: în aprilie 2022 energie electrică clienți casnici:  41.431.852,72 lei; energie electrică clienți noncasnici: 34.259.998,15 lei; gaze naturale clienți casnici:  33.372.711 lei; gaze naturale clienți noncasnici: 143.707.887,48 lei. Totalul s-a ridicat la 252.772.449,35 lei.

În luna mai 2022, suma transmisă spre decontare pentru energie electrică clienți casnici a fost de  46.501.379,44 lei, pentru energie electrică clienți noncasnici: 40.924.017 lei. Totalul a fost de 87,425,396.46 lei.

În luna iunie 2022, suma transmisă spre decontare pentru energie electrică clienți casnici: a fost de 5.971.651,28 lei; energie electrică clienți noncasnici: 33.443.289,50 lei. Totalul în iunie a fost de 39.414.940,78 lei.

Totalul schemei de sprijin OUG 27/2022, la 2.09.2022, a fost de 379.612.786,59 lei.

”Diferența de 94 de cereri depuse pentru decontare, se află în diferite stadii de analiză, iar pe măsură ce operatorii încarcă datele și documentele justificative, solicitate de către experții alocați, verificarea și determinarea acestora se va realiza cu maximă operativitate. OUG 118/2021 este decontată în proporție de aproximativ 98%, echipa plafonare demarând verificarea și analizarea datelor aferente OUG 27/2022. Având în vedere numărul relativ mic de cereri introduse pentru perioada aprilie 2022 – martie 2023, facem apel către toți operatorii ce beneficiază de prevederile OUG 27/2022 să procedeze la încărcarea datelor aferente perioadei mai sus menționate”, precizează ANRE.

Sursă: Focus Energetic 

 

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.