Jul 13, 2023

Suma totală verificată de ANRE și transmisă spre decontare a depășit 17,1 miliarde RON

Având în vedere activitatea desfăşurată în cadrul ANRE cu privire la colectarea, verificarea datelor, întocmirea fișelor de analiză și determinarea sumelor ce se cuvin spre decontare de la bugetul de stat prin intermediul bugetelor Ministerului Energiei, respectiv a Ministerului Muncii – Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.118/2021, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada noiembrie 2021 – martie 2022 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 27/2022, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada aprilie 2022 – mai 2023, situația se prezintă astfel:

OUG 118/2021: (noiembrie 2021 – martie 2022)

 • număr total societăți care au depus cereri: 82,
 • număr total cereri depuse: 351,
 • număr total cereri aprobate: 294,
 • număr total cereri neeligibile: 57,
 • suma transmisă către ME: 425.152.349,87 RON,

OUG 27/2022 (Aprilie 2022 – Mai 2023, regularizare noiembrie 2021 – martie 2022):

 • număr total societăți care au depus cereri: 115
 • număr total cereri depuse: 1561
 • număr total cereri aprobate, clienți casnici: 434
 • număr total cereri aprobate, clienți noncasnici: 794
 • număr total cereri aprobate, clienți casnici și noncasnici: 1228
 • număr total cereri neeligibile, clienți casnici: 47
 • număr total cereri neeligibile, clienți noncasnici: 0
 • suma transmisă către ME, clienți noncasnici: 076.638.241,29 RON
 • suma transmisă către ANPIS, clienți casnici: 300.739.950,63 RON
 • suma transmisă, clienți casnici și noncasnici: 377.378.191,92 RON
 • suma transmisa regularizare perioada noiembrie 2021 – martie 2022: 339.541.178,98 RON

Sume transmise către Ministerul Energiei (noncasnici) și Ministerul Muncii – Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (casnici):

Aprilie 2022 energie electrică clienți casnici: 250.555.177,55 RON

Aprilie 2022 energie electrică clienți noncasnici: 284.700.990,73 RON

Aprilie 2022 gaze naturale clienți noncasnici: 225.549.469,78 RON

Total Aprilie 2022 energie electrică și gaze naturale: 876.750.687,56 RON

Mai 2022 energie electrică clienți casnici: 316.501.321,86 RON

Mai 2022 energie electrică clienți noncasnici: 348.686.436,34 RON

Mai 2022 gaze naturale clienți casnici: 40.024.207,88 RON

Mai 2022 gaze naturale clienți noncasnici: 141.212.864,50 RON

Total Mai 2022 energie electrică și gaze naturale: 846.444.830,58 RON

Iunie 2022 energie electrică clienți casnici: 410.211.713,24 RON

Iunie 2022 energie electrică clienți noncasnici: 505.436.587,93 RON

Iunie 2022 gaze naturale clienți casnici: 43.719.748,26 RON

Iunie 2022 gaze naturale clienți noncasnici: 152.809.690,03 RON

Total Iunie 2022 energie electrică și gaze naturale: 1.112.204.739,46 RON

Iulie 2022 energie electrică clienți casnici: 552.995.781,22 RON

Iulie 2022 energie electrică clienți noncasnici: 1.169.367.632,04 RON

Iulie 2022 gaze naturale clienți casnici: 110.941.203,30 RON

Iulie 2022 gaze naturale clienți noncasnici: 195.993.590,94 RON

Total Iulie 2022 energie electrică și gaze naturale: 2.029.298.207,50 RON

August 2022 energie electrică clienți casnici: 633.264.389,96 RON

August 2022 energie electrică clienți noncasnici: 1.603.735.302,68 RON

August 2022 gaze naturale clienți casnici: 161.562.219,39 RON

August 2022 gaze naturale clienți noncasnici: 284.953.445,46 RON

Total August 2022 energie electrică și gaze naturale: 2.683.515.357,49 RON

Septembrie 2022 energie electrică clienți casnici: 450.007.670,09 RON

Septembrie 2022 energie electrică clienți noncasnici: 504.495.148,92 RON

Septembrie 2022 gaze naturale clienți casnici: 221.669.413,70 RON

Septembrie 2022 gaze naturale clienți noncasnici: 328.141.592,93 RON

Total Septembrie 2022 energie electrică și gaze naturale: 1.504.313.825,64 RON

Octombrie 2022 energie electrică clienți casnici: 293.231.904,23 RON

Octombrie 2022 energie electrică clienți noncasnici: 335.013.818,46 RON

Octombrie 2022 gaze naturale clienți casnici: 197.032.503,92 RON

Octombrie 2022 gaze naturale clienți noncasnici: 627.321.427,63 RON

Total Octombrie 2022 energie electrică și gaze naturale: 1.452.599.654,24 RON

Noiembrie 2022 energie electrică clienți casnici: 494.070.011,87 RON

Noiembrie 2022 energie electrică clienți noncasnici: 215.865.739,47 RON

Noiembrie 2022 gaze naturale clienți casnici: 4.075.125,41 RON

Noiembrie 2022 gaze naturale clienți noncasnici: 331.507.558,81 RON

Total Noiembrie 2022 energie electrică și gaze naturale: 1.045.518.435,56 RON

Decembrie 2022 energie electrică clienți casnici: 568.816.633,44 RON

Decembrie 2022 energie electrică clienți noncasnici: 470.894.479,89 RON

Decembrie 2022 gaze naturale clienți casnici: 10.307.483,94 RON

Decembrie 2022 gaze naturale clienți noncasnici: 559.790.138,71 RON

Total Decembrie 2022 energie electrică și gaze naturale: 1.609.808.735,98 RON

Ianuarie 2023 energie electrică clienți casnici: 210.447.070,43 RON

Ianuarie 2023 energie electrică clienți noncasnici: 169.503.185,84 RON

Ianuarie 2023 gaze naturale clienți casnici: 10.275,59 RON

Ianaurie 2023 gaze naturale clienți noncasnici: 283.850.194,55 RON

Total Ianuarie 2023 energie electrică și gaze naturale: 663.810.282,18 RON

Februarie 2023 energie electrică clienți casnici: 210.195.572,70 RON

Februarie 2023 energie electrică clienți noncasnici: 180.413.929,99 RON

Februarie 2023 gaze naturale clienți casnici: 0 RON

Februarie 2023 gaze naturale clienți noncasnici: 86.528.748,13 RON

Total Februarie 2023 energie electrică și gaze naturale: 477.138.250,82 RON

Martie 2023 energie electrică clienți casnici: 5.113.986,51 RON

Martie 2023 energie electrică clienți noncasnici: 13.358.558,60 RON

Martie 2023 gaze naturale clienți casnici: 0 RON

Martie 2023 gaze naturale clienți noncasnici: 6.996.271,91 RON

Total Martie 2023 energie electrică și gaze naturale: 25.468.817,02 RON

Aprilie 2023 energie electrică clienți casnici: 21.486,64 RON

Aprilie 2023 energie electrică clienți noncasnici: 1.675.997,62 RON

Aprilie 2023 gaze naturale clienți casnici: 0 RON

Aprilie 2023 gaze naturale clienți noncasnici: 33.937.67 RON

Total Aprilie 2023 energie electrică și gaze naturale: 1.731.421,93 RON

Mai 2023 energie electrică clienți casnici: 0 RON

Mai 2023 energie electrică clienți noncasnici: 311.862,67 RON

Mai 2023 gaze naturale clienți casnici: 0 RON

Mai 2023 gaze naturale clienți noncasnici: 0 RON

Total Mai 2023 energie electrică și gaze naturale: 311.862,67 RON

La momentul prezentei informări se află în analiză 286 de cereri depuse în vederea decontării, acestea aflându-se în diferite stadii de analiză, iar pe măsură ce operatorii încarcă datele și documentele justificative solicitate de către experții alocați, verificarea și determinarea acestora se va realiza cu maximă operativitate.

Precizăm că suma totală transmisă spre decontare în baza Ordonanțelor de Urgență a Guvernului nr. 118/2021 și 27/2022 a crescut cu 143.088.040,30 lei față de informarea postată pe site-ul ANRE în data de 07.07.2023.

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.