Nov 10, 2022

Suma totală verificată de ANRE și transmisă spre decontare în conformitate cu OUG 27/2022 a depășit 5,3 miliarde RON

Suma totală verificată de ANRE și transmisă spre decontare în conformitate cu OUG 27/2022 a depășit 5,3 miliarde RON, transmite ANRE.

Dumitru Chiriţă, Preşedinte al ANRE, spune că a finalizat platforma informatică privind decontarea sumelor aferente schemei de sprijin conform OUG 119/2022, iar operatorii pot încărca datele și documentele justificative în vederea verificării acestora cu maximă operativitate.

Având în vedere activitatea desfășurată în cadrul ANRE cu privire la colectarea, verificarea datelor, întocmirea fișelor de analiză și determinarea sumelor ce se cuvin spre decontare de la bugetul statului în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 27/2022, situația cererilor pentru perioada aprilie 2022 – martie 2023, se prezintă astfel:

  • număr total societăți care au depus cereri: 83
  • număr total cereri depuse: 729
  • număr total cereri aprobate, clienți casnici: 164
  • număr total cereri aprobate, clienți noncasnici: 246
  • număr total cereri aprobate, clienți casnici și noncasnici: 410
  • număr total cereri neeligibile, clienți casnici: 4
  • număr total cereri neeligibile, clienți noncasnici: 0
  • suma transmisă către ME, clienți noncasnici: 142.121.794,64 RON
  • suma transmisă către ANPIS, clienți casnici: 180.175.950,38 RON
  • suma transmisă, clienți casnici și noncasnici: 322.297.238,91 RON

 Sume transmise către Ministerul Energiei (noncasnici) și Ministerul Muncii – Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (casnici):

Aprilie 2022 energie electrică clienți casnici: 249.995.323,43 RON

Aprilie 2022 energie electrică clienți noncasnici: 280.166.151,92 RON

Aprilie 2022 gaze naturale clienți casnici: 113.970.058,61 RON

Aprilie 2022 gaze naturale clienți noncasnici: 214.269.086,85 RON

Total Aprilie energie electrică și gaze naturale: 858.400.620,81 RON

Mai 2022 energie electrică clienți casnici: 302.359.883,43 RON

Mai 2022 energie electrică clienți noncasnici: 305.957.361,17 RON

Mai 2022 gaze naturale clienți casnici: 38.839.492,98 RON

Mai 2022 gaze naturale clienți noncasnici: 124.255.503,25 RON

Total Mai energie electrică și gaze naturale: 771.412.240,83 RON

Iunie 2022 energie electrică clienți casnici: 408.194.939,76 RON

Iunie 2022 energie electrică clienți noncasnici: 396.705.243,08 RON

Iunie 2022 gaze naturale clienți casnici: 41.386.282,18 RON

Iunie 2022 gaze naturale clienți noncasnici: 106.652.176,20 RON

Total Iunie energie electrică și gaze naturale: 952.938.638,22 RON

Iulie 2022 energie electrică clienți casnici: 550.048.359,19 RON

Iulie 2022 energie electrică clienți noncasnici: 766.807.593,05 RON

Iulie 2022 gaze naturale clienți casnici: 106.923.230,40 RON

Iulie 2022 gaze naturale clienți noncasnici: 141.580.921,23 RON

Total Iulie energie electrică și gaze naturale: 1.565.360.103,87 RON

August 2022 energie electrică clienți casnici: 331.759.812,87 RON

August 2022 energie electrică clienți noncasnici: 682.012.910,31 RON

August 2022 gaze naturale clienți casnici: 36.698.570,53 RON

August 2022 gaze naturale clienți noncasnici: 123.711.281,48 RON

Total August energie electrică și gaze naturale: 1.174.182.575,19 RON

TOTAL schemă de sprijin OUG 27/2022, 09.11.2022: 5.322.297.238,91 RON

Suma totală transmisă spre decontare în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.27/2022 a crescut cu 762.435.106,17 lei față de suma din Informarea din data de 03.11.2022.

 Diferența de 315 cereri depuse pentru decontare reprezintă cererile care se află în diferite stadii de analiză, iar pe măsură ce operatorii încarcă datele și documentele justificative solicitate de către experții alocați, verificarea și determinarea acestora se va realiza cu maximă operativitate.

Sursa: Financial Intelligence

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.