Mar 25, 2022

The voices of apprentices in the European Year of Youth 2022

„The voices of apprentices in the European Year of Youth 2022” este un eveniment hibrid cu sesiuni fizice care au loc la Barcelona și transmise live în perioada 24-25 martie 2022.

Alianța europeană pentru ucenicii (EAfA) reunește autoritățile naționale și principalele părți interesate cu scopul de a consolida calitatea, oferta și imaginea generală a uceniciei în întreaga Europă, promovând în același timp mobilitatea ucenicilor.

Europa are nevoie de viziunea, angajamentul și participarea tuturor tinerilor pentru a construi un viitor mai bun, mai ecologic, mai incluziv și mai digital. Prin declararea anului 2022 drept anul European al Tineretului, UE își propune să pună în atenție tinerii, provocările cu care se confruntă și puterea pe care o demonstrează pentru a le depăși prin stimularea acțiunii din partea tuturor părților interesate pentru a oferi oportunități mai multe și mai bune în viitor. Uceniciile de înaltă calitate pot juca un rol important pentru a oferi tinerilor abilitățile de care au nevoie pentru a avea succes și pentru a avea acces la oportunități de angajare de calitate.

Această nouă alianță consolidată solicită noi angajamente în favoarea unor programe de ucenicie digitale și verzi, concentrându-se asupra sectoarelor economice care se vor afla în prima linie a tranziției către o Europă neutră din punct de vedere climatic. Comisia Europeană susține și promovează noi măsuri de sprijin pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor.

EAfA reînnoită va promova coalițiile naționale, va sprijini IMM-urile și va consolida implicarea partenerilor sociali, inclusiv la nivel sectorial, va mobiliza autoritățile locale și regionale și va sprijini reprezentarea ucenicilor în statele membre. În plus, această alianță reînnoită va aborda aspecte orizontale importante, cum ar fi egalitatea de gen, incluziunea socială și internaționalizarea EFP.

 

 

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.