Sep 12, 2022

Transelectrica va avea încă un an la dispoziție să implementeze modificările configuraţiei platformei Pieței de Echilibrare. ANRE vrea să prelungească termenul până pe 1 octombrie 2023 | InvesTenergy

Furnizorul de servicii IT a activat clauza de forță majoră din Contractul de servicii pentru Platforma Pieței de Echilibrare – II DAMAS, pentru o perioadă de cel puțin 6 luni datorită războiului din Ucraina, a argumentat Transelectrica solicitarea către ANRE Transelectrica va avea mai mult timp la dispoziție să implementeze modificările configuraţiei platformei Pieței de Echilibrare (PE) existente conform prevederilor din Regulamentul privind clauzele și condițiile pentru furnizorii de servicii de echilibrare și pentru furnizorii de rezervă de stabilizare a frecvenței.]

ANRE a modificat mai multe Ordine cu scopul prelungirii termenului de la care se aplică prevederile Ordinului președintelui ANRE nr. 127/2021, de la data de 1 octombrie 2022 la data de 1 octombrie 2023, pentru a putea permite Transelectrica să implementeze noua platform PE. Compania va avea timpul necesar pentru  extinderea funcțiilor SCADA prin implementarea funcțiilor noi și a modificărilor software în sistemul informatic EMS – SCADA.

Totodată, se vor putea realiza teste necesare participanților la Piața de Echilibrare pentru adaptarea la noile instrumente de piață. Astfel, prin noul Ordin ANRE se va prelungi termenul de modificare a configuraţiei platformei PE existente, conform cerinţelor din Regulamentului privind clauzele și condițiile pentru părțile responsabile cu echilibrarea, de la 9 luni la 1 an și 6 luni, în urma argumentelor prezentate de CNTEE Transelectrica cu privire la activarea de către furnizorul de servicii IT a clauzei de Forță Majoră din Contractul de servicii pentru Platforma Pieței de Echilibrare – II DAMAS” pentru o perioadă de cel puțin 6 (șase) luni datorită războiului din Ucraina, se precizează într-un document al ANRE consultat de InvesTenergy. De asemenea, au fost operate o serie de modificări pentru clarificarea textului reglementării.

ANRE apreciază că prelungirea termenului de aplicarea a Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 127/2021 este benefică pentru participanții la piață permițând furnizorilor de rezervă de reglaj secundar să finalizeze procesul de calificare pentru RRFa și lucrările de adaptare a repartitoarelor locale de putere la noul mod de schimb de date și de comandă, asigurând astfel o cantitate de rezervă RRFa, activabilă în ordinea de merit, suficientă pentru asigurarea siguranței în funcționare a SEN.

Sursa: InvesTenergy 

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.