Oct 11, 2022

Trei locuri vacante în Consiliul de Administrație al Nuclearelectrica. Acționarii sunt solicitați să numească, prin vot secret, “în mod prudent și diligent”, administratorii provizorii. Indemnizație fixă brută lunară de 17926 lei | InvesTenergy

Mandatele administratorilor Teodor Chirica, Cosmin Ghiță și Elena Popescu au fost reînnoite pentru o perioadă de patru ani În august a fost aprobată declanșarea procedurii de selecție a administratorilor Nuclearelectrica, conform prevederilor OUG nr. 109/2011.

Va fi derulată de Consiliul de Administrație al SNN, care va fi asistat de un expert independent în recrutarea resurselor umane Trei noi administratori urmează să vină la Nuclearelectrica. La solicitarea Ministerului Energiei, acționarii companiei vor numi, prin vot secret, în mod prudent și diligent, în ședința AGOA din această lună, trei membri provizorii ai Consiliului de Administratie, pe o perioadă de 4 luni.

Se prevede, posibilitatea prelungirii mandatelor celor trei administratori, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, sau până la numirea unor administratori cu un mandat de 4 ani ca urmare a finalizării procedurii de selecție  a administratorilor în conformitate cu prevederile OUG 109/2011. Începand cu data de 29.09.2022 au rămas vacante două poziții de membri ai Consiliului de Administratie. Este vorba despre Dumitru Remus Vulpescu și Mihai Daniel Aniței. Din data de 29.10.2022 va deveni vacantă încă o poziție de administrator, deținută de secretarul de stat George Niculescu.

Ceilalți membri ai CA Nuclearelectrica sunt: Teodor Chirica, Cosmin Ghiță, Elena Popescu. Mandatele acestora au fost reînnoite pentru o perioadă de patru ani, începand cu data de 29.09.2022, potrivit Hotărârii AGOA nr.6/10.08.2022.  Mandatul lui Dumitru Chirlesan, membru provizoriu, va înceta de la data de 10.12.2022. Acționarii Nuclearelectrica, inclusiv actionarul – statul, prin Ministerul Energiei, vor prezenta în cadrul adunarii generale a actionarilor din data de 19.10.2022 propuneri de candidați. Data limită pentru depunerea propunerilor este 12.10.2022.

În AGOA din 10.08.2022 a fost aprobată declanșarea procedurii de selecție a administratorilor Nuclearelectrica, conform prevederilor OUG nr. 109/2011, ce va fi derulată de Consiliul de Administrație al SNN. Prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 155/10.08.2022 a fost mandatat Comitetul de Nominalizare și Remunerare pentru derularea procesului de selecție a administratorilor SNN, acesta urmând să fie asistat de un expert independent în recrutarea resurselor umane, potrivit unui document al companiei, consultat de InvesTenergy. În ședința AGOA din această lună, acționarii vor mai aproba contractul de mandat, indemnizația fixă brută lunară pentru membrii provizorii ai CA la nivelul de 17926 lei, egală cu cea a administratorilor al căror mandat a fost reînnoit, precum și o componentă variabilă.

Tot la solicitarea Minsiterului Energiei, acționarii Nuclearelectrica vor aproba Strategia de vânzări a producției de energie electrică pentru următorii 4 ani.

Sursa: InvesTenergy

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.