Jun 20, 2023

Virgil Popescu: Avem cadru legislativ pentru integrarea hidrogenului din surse regenerabile și cu emisii reduse de carbon

Avem cadru legislativ pentru integrarea hidrogenului din surse regenerabile și cu emisii reduse de carbon în sectoarele industriei și al transporturilor, a scris pe Facebook Virgil Popescu.

Din punct de vedere economic, investițiile în hidrogenul curat reprezintă o oportunitate majoră de a crea valoare în țara noastră și un motor de revitalizare a sectorului industrial.

Este o lege importantă și necesară având în vedere ”ambițiile” țării noastre, inclusiv în ceea e privește utilizarea hidrogenului pentru decarbonizarea sistemului energetic. Totodată, aș dori să reamintesc că alături de colegii de la ministerul Energiei am pus în dezbatere Strategia Națională pentru Hidrogen.

Câteva cifre și date din Strategie:

↗ Producție hidrogen: 288,8 mii tone

↗ Capacitate adițională de generare a energiei regenerabile: 7.969 MW

↗ Consumul anual de apă pentru electrolit: 4,3 mil. Metri cubi

Strategia este corelată cu politica energetică națională care urmărește:

• Proiecte prioritare cu rol în realizarea obiectivelor naționale strategice, precum ”proiectele de digitalizare a rețelelor, stocarea, utilizarea hidrogenului și măsurile de eficiență energetică”

• Securitatea energetică – România poate deveni furnizor regional de securitate energetică nu doar prin valorificarea potențialului resurselor regenerabile, ci și prin “creșterea și modernizarea capacităților de stocare compatibile cu utilizarea noilor gaze și a hidrogenului”

• Priorități în tranziția energetică și investiții în capacitățile de stocare, luând în calcul “potențialul hidrogenului și al gazelor noi în procesul de integrare sectorială și optimizarea infrastructurii pentru preluarea unor noi purtători de energie precum hidrogenul”

• Promovarea utilizării energiei din surse regenerabile care urmărește “creșterea ponderii SRE și a combustibililor cu conținut scăzut de carbon în sectorul transporturilor – inclusiv biocombustibili avansați, hidrogen, combustibili produși din deșeuri și SRE-E”, contribuind la punerea în aplicare a principiului „eficiența energetică înainte de toate”.

• Factori cu rol în crearea unei economii durabile – alături de biocombustibili, “energia din surse regenerabile și hidrogenul vor contribui substanțial la transformarea sistemului energetic”

• Asigurarea capacităților de stocare de energie și a sistemelor de rezervă

• Dezvoltarea sustenabilă a producției hidrogenului regenerabil pe teritoriul României, și într-o mai mică măsură a hidrogenului cu amprentă redusă de carbon, în contextul decarbonizării și atingerii obiectivelor de neutralitate climatică.”

Sursa: Financial Intelligence

Acest website respectă legislația românească în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.